Studium i park

Czy w okolicy ulicy Lubostroń powstanie nowy park miejski? Rozmawiano o tym podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Radni wysłuchali też informacji na temat harmonogramu prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Studium i park
Fot. Jan Graczyński

Pomysł utworzenia nowego parku przy ul. Lubostroń zgłaszany był już od dawna, ponieważ brakuje w tych obszarach zieleni, natomiast dopiero teraz pojawiły się konkrety. Jednak – jak informował wiceprzewodniczący komisji Włodzimierz Pietrus – obszar parku miałby wchodzić na działkę, która należy do stadniny koni. Dlatego zasugerował, by znaleźć inne miejsce na zieleń w tamtym rejonie. Radni zgodzili się z tymi argumentami i przesunęli opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do stworzenia na działkach nr 78/16 P-35; 78/18 P-35; 165/2 P-34; 164/4 P-34, będących własnością, współwłasnością lub których użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców (druk nr 626) na termin kolejnego posiedzenia Komisji – za dwa tygodnie.

Studium do końca kadencji

Obecny na posiedzeniu Komisji Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk zapowiedział, że nowe studium będzie z pewnością uchwalone do końca kadencji tej rady. Poinformował także, że do magistratu spłynęło ponad 15 tysięcy wniosków do studium. Radni dopytywali, jakie wnioski wpływają w największej liczbie. Okazuje się, że krakowianie chcą nie tylko większej ilości terenów zielonych, ale także więcej terenów pod zabudowę jednorodzinną, czy zamiany gruntów usługowych na obszary przeznaczone pod budowę bloków. 

Studium to jeden z ważniejszych miejskich dokumentów. Rozstrzyga, czy w danym rejonie miasta może powstać zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa lub czy dany obszar ma być przewidziany pod zieleń. Wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze studium. Obecnie w Krakowie obowiązuje studium z 2014 r.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także