Absolwenci postawili na licea

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji przedstawiono wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie.

Absolwenci postawili na licea
Fot. pixabay.com

Na obrady zaproszono Ewę Całus, dyrektor Wydziału Edukacji, która podzieliła się wstępnymi informacjami z Wydziału Edukacji UMK na temat wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych w większości, bo aż w 65 proc. wybrali licea, 33 proc. uczniów rozpoczęło naukę w technikach, a zaledwie 5 proc. w szkołach branżowych. – 51 proc. uczniów dostało się do wybranych szkół w pierwszym wyborze – informowała dyrektor Ewa Całus.

Mimo pojawiających się negatywnych opinii na temat przedłużonych zajęć lekcyjnych, Ewa Całus uspakajała, że w większości szkół zajęcia najpóźniej kończą się między godziną 16 a 17. Wyjątkiem jest Technikum Łączności nr 14, w którym ostatnie zajęcia kończą się o godzinie 19.

Radni obradowali też w sprawie obowiązkowych szczepień w przedszkolach - pomysł unormowania przepisów dotyczących szczepień spotkał się z pozytywną opinią członków Komisji, mimo że opinia Prezydenta Miasta jest negatywna.

Kolejnym tematem obrad Komisji był aspekt systemów informatycznych w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych, który miałby służyć usprawnieniu pracy i komunikacji pomiędzy rodzicami a dyrektorami placówek. Radny Łukasz Wantuch zainicjował pomysł stworzenia przetargu, jak też zakupu zbiorowego, który miałby obniżyć koszty oprogramowania nawet o połowę. Radna Małgorzata Jantos wyraziła pełną aprobatę dodając: jest to wizja miasta przyszłości - smart city. Podczas kolejnych posiedzeń Komisji Edukacji radni mają ponownie zająć się tym tematem.

Pokaż metkę
Autor: Mateusz Mosiala
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także