Komunikat archiwalny

Zdobądź dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

W poniedziałek, 14 października o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące możliwości pozyskani dofinansowania na wdrożenie innowacyjnego produktu lub procesu technologicznego. Udział w spotkaniu zorganizowanym w hotelu MERCURE przy ul. Pawiej 18 jest bezpłatny.

Zdobądź dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej
Fot. materiały prasowe

W ramach konkursu „Badania na rynek” Programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania na projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, a także na wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych. Podczas spotkania eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzą na pytania kto może otrzymać dofinansowanie, jakie wymagania trzeba spełniać, aby wziąć udział w konkursie oraz jakie są kryteria oceny i koszty kwalifikowalne.

O wsparcie z konkursu może ubiegać się firma, która:

  • ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
  • ma zamknięty jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożono wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnięto przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
  • przedsiębiorstwo prowadziło lub prowadzi prace badawczo-rozwojowe, zleciło wykonanie takich prac, zakupiło wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu, usługi lub procesu technologicznego.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech trwających równolegle konkursach. Po raz drugi w konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, fizycznymi i poznawczymi. Nowością w ogłoszonych konkursach jest brak limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji: parp.gov.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także