Program wsparcia, pitniki, tereny pod estakadami na ul. Grzegórzeckiej

Już w środę 9 października odbędzie się 26. sesja Rady Miasta Krakowa. Początek jak zwykle o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Radni obradować będą nad 24 punktami.

Program wsparcia, pitniki, tereny pod estakadami na ul. Grzegórzeckiej
Fot. Mateusz Mosiala

Podczas II czytania procedować będą rezolucję w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach.

W porządku obrad znalazły się też trzy projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta w sprawie:

• wprowadzenia programu profilaktyki raka piersi skierowanego do kobiet w wieku 20-49 lat

• stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

• stworzenia na działkach nr 78/16 P-35; 78/18 P-35; 165/2 P-34; 164/4 P-34, będących własnością, współwłasnością lub których użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców.

Radni są też autorami projektów uchwał w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika; zmiany uchwały z 15 lipca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów; przyjęcia lokalnego Programu wsparcia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w dostępie do instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków oraz zmian w uchwale dotyczącej taryfy biletowej w komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi II stopnia, którzy posiadają Kartę Krakowską.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także