Komunikat archiwalny

Zofia Zarębianka w Salonie Literackim Biblioteki Kraków

Biblioteka Kraków zaprasza w czwartek, 10 października, o godz. 18.00 na premierę książki „Wiersze (trochę) przebrane” Zofii Zarębianki. Rozmowę z poetką poprowadzi dr hab. Marek Karwala – autor słowa wstępnego do tomiku i współautor wyboru wierszy. Wstęp wolny.

Zofia Zarębianka w Salonie Literackim Biblioteki Kraków
Fot. biblioteka.krakow.pl

Zofia Zarębianka – poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddział w Krakowie. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”, autorka kilkunastu książek, w tym ośmiu tomów poetyckich.

Spotkanie w Salonie Literackim Biblioteki Kraków odbędzie się w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także