Komunikat archiwalny

Literatura może zmieniać świat – las z okazji Nobla dla Olgi Tokarczuk

25 tys. drzew – długowiecznych gatunków m.in. dębów, wiązów i lip zostało zasadzonych przez krakowian we wtorek, 29 października na terenie nowohuckich Kujaw. Decyzją prezydenta Jacka Majchrowskiego utworzono tam Las Prawiek, upamiętniający przyznanie literackiego Nobla Oldze Tokarczuk. Powstały las jest szczególną formą uczczenia przez Kraków – Miasto Literatury UNESCO, dorobku pisarki, która stwierdziła kiedyś, że „literatura może zmieniać świat”. Wydarzenie odbyło się w ramach Festiwalu Conrada.

Literatura może zmieniać świat – las z okazji Nobla dla Olgi Tokarczuk
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- Postanowiliśmy, że Kraków jako Miasto Literatury UNESCO, związane z pisarstwem, powinno uczcić przyznanie literackiej nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk w sposób oryginalny, poprzez zasadzenie lasu… Prawiek. Nazwa odnosi się bezpośrednio do powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”. Otóż krakowski las zostanie z nami na wszystkie czasy – mówił podczas sadzenia lasu prezydent Jacek Majchrowski.

W pierwszym zdaniu książki czytamy, że Prawiek znajduje się w centrum wszechświata. Kraków jako Miasto Literatury UNESCO jest centrum literackiego wszechświata, a Olga Tokarczuk w tym centrum od zawsze odgrywa kluczową rolę. Warto także wspomnieć, że dla pisarki kryzys ekologiczny i kwestie praw zwierząt są absolutnie pierwszorzędne, o czym nie tylko pisała, ale wielokrotnie wspominała na spotkaniach z czytelnikami na całym świecie.

 

Las Prawiek jest wspólną inicjatywą Miasta Kraków, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego, będącego operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Zalesianie zostało realizowane w związku z prowadzonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie „Powiatowym programem zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018–2040”.

Sadzenie lasu Prawiek odbyło się w miejscu wyznaczonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie – zgodnie z planem zalesień tego programu. Zalesiony teren, wchodzący w skład lasu, to około 5 hektarów gruntów, przede wszystkim porolnych oraz nieużytków. Potencjalnym siedliskiem jest tam las świeży i fragmenty lasu wilgotnego. W przeszłości grunty te stanowiły starorzecze Wisły.

W ramach opracowania PPZL, BULiGL w Krakowie wykonało odkrywki glebowe, na podstawie których określono występujące tam gleby, tj. przede wszystkim rędziny właściwe oraz gleby brunatne. Nasadzone zostały rodzime gatunki drzew, dostosowane do określonego przez specjalistów BULiGL w Krakowie siedliska: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, buk zwyczajny, wiąz szypułkowy, klon jawor. Plany zalesień wykonane zostały przez specjalistów z krakowskiego BULiGL, które jako jedno z nielicznych w Polsce oddziałów ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – wydaną dla Laboratorium Gleboznawczego BULiGL Oddział w Krakowie w zakresie akredytacji, nr AB 945.

Wykonane zalesienia dopełniły istniejące już fragmenty leśne, które w przyszłości będą stanowiły lasy ochronne, tworzące naturalny zielony pierścień wokół Krakowa. W rejonie nowohuckich Kujaw, jesienią tego roku na pięciu hektarach gruntów przybyło 25 000 sztuk sadzonek dębów szypułkowych, lip drobnolistnych oraz buków zwyczajnych.

Wspólne sadzenie odbyło się na działce nr 118/2 obr. 40 Nowa Huta.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA