Młodzi radni wybrali przewodniczącą

Ruszyła VII kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa. Podczas pierwszej sesji młodzi radni wybrali prezydium. Radzie przewodniczyć będzie Katarzyna Chajduga z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Młodzi radni wybrali przewodniczącą
Fot. Małgorzata Kubowicz

Wiceprzewodniczącymi Młodzieżowej Rady Krakowa zostali: Jakub Moraczyński z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie, Karol Pawełko z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej, Mateusz Werszner z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Sekretarzem MRK została Wiktoria Biedroń z XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Sesję do czasu wyboru nowych władz prowadził Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

- Samorząd może powoływać organy pomocnicze terytorialne i społeczne. Organem pomocniczym społecznym jest m.in. Młodzieżowa Rada Krakowa. Dzięki jednostkom pomocniczym, takim jak młodzieżowa rada, czy rada seniorów samorząd może pełniej i lepiej wykonywać swoje obowiązki – wyjaśniał rolę MRK Dominik Jaśkowiec.

Obecna rada liczy 39 radnych i jest ona najliczniejsza od czasu jej powołania w 2014 r.

- Udało nam się zachęć większość szkół do udziału w wyborach do VII kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa. W tej edycji zgłosiła się rekordowa liczba radnych. Po raz pierwszy zgłosili się też kandydaci ze szkół niepublicznych, rada jest również reprezentowana przez przedstawicieli szkół technicznych - mówił Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Nowo wybrana przewodnicząca MRK, Katarzyna Chajduga, jest radną drugą kadencję. Jako priorytety na najbliższy rok wymieniała m.in. kontynuację projektu zapoczątkowanego w poprzedniej kadencji, związanego z organizacją Europejskiego Kongresu Ekologii. Zamierza także położyć nacisk na dialog z władzami. - Nie możemy zapominać o podstawowej funkcji Młodzieżowej Rady jaką jest reprezentacja młodzieży w strukturach miasta i reprezentowanie głosu młodzieży – argumentowała. Podkreślała także konieczność promocji wolontariatu wśród młodych ludzi. Kandydaturę radnej w głosowaniu poparło 24 radnych.

– Cele i możliwości, jakie wam daje Młodzieżowa Rada Krakowa są ogromne i tylko od was będzie zależało, jak daleko się posuniecie, jak wiele różnych działań będziecie realizować. Zachęcam was do tego byście działali na rzecz ochrony klimatu, ochrony środowiska i na rzecz miasta Krakowa - w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa do młodzieży przemawiała Ewa Całus, Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

VII kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa potrwa do czerwca 2020 r.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.  Zgodnie z podjętą uchwałą misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także