Komunikat archiwalny

Budżet na ekologię

Podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza radni zajmowali się zaopiniowaniem projektu budżetu miasta na przyszły rok.

Budżet na ekologię
Fot. Bogusław Świerzowski

W zakresie merytorycznego działania komisji w projekcie budżetu na rok 2020 zarezerwowano kwotę 127 mln 742 tys. zł, z czego 53 mln zł na wydatki bieżące i 75 mln zł na zadania inwestycyjne – informowała Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta.

Radny Adam Migdał zwrócił uwagę na pozycję w budżecie dotyczącą wymiany pieców.

- Są to środki skierowane do mieszkańców, którzy złożyli wnioski w terminie na wymianę pieców,
 ale z różnych przyczyn formalnych nie udało im się dopełnić procedury i uzyskać dofinansowania. Jest to około 230-240 inwestycji – doprecyzował Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza.

Komisja wydała opinię pozytywną do projektów uchwał w sprawie budżetu na rok 2020 oraz
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także