Komunikat archiwalny

Kiedy wywóz śmieci?

Na stronie www.mpo.krakow.pl dostępne są zaktualizowane harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z wszystkich pięciu sektorów Krakowa. Tam też można znaleźć informacje o terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Kiedy wywóz śmieci?
Fot. Wiesław Majka/UMK

Zaktualizowane harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych znajdują się w dziale Aktualności. Informacje o terminach odbioru odpadów można też znaleźć na internetowych stronach firm wywozowych obsługujących poszczególne krakowskie sektory śmieciowe.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi zasadami, odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie dwa razy w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu. Segregowane odpady w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane w żółtych workach, raz w miesiącu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej i pozostałej selektywna zbiórka odpadów będzie realizowana w żółtych pojemnikach, odbieranych raz w tygodniu i odrębnie dla szkła w zielonych pojemnikach, odbieranych co najmniej dwa razy w miesiącu.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA