Komunikat archiwalny

Sportowy Kraków

Pod adresem www.krakow.pl/sport dostępna jest zakładka dotycząca sportowej oferty dla mieszkańców Krakowa. Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące imprez sportowych, miejskich programów sportowych i rekreacyjnych. Pod wskazanym adresem dostępne są również informacje dotyczące współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim oraz konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Polecamy mapę ścieżek rowerowych oraz obiektów sportowych.

Sportowy Kraków
Fot. www.krakow.pl

W Krakowie rozwój sportu jest traktowany jako jedno z kluczowych działań podnoszących jakość życia. Miasto realizuje liczne programy sportowe i rekreacyjne, np. „Mój Trener, Mój Przyjaciel”, „Umiem Pływać” „Kraków Biega - Kraków Spaceruje”, „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” czy „Krakowska Olimpiada Młodzieży”. Ponadto Miasto rokrocznie wspiera wiele wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, inicjowanych przez kluby i organizacje sportowe oraz organizuje własne imprezy sportowo-rekreacyjne.

Wszystkie te działania realizowane są w oparciu o Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Krakowie na lata 2010-2012. Głównym celem programu jest organizowanie życia sportowego Miasta na najwyższym możliwym poziomie.

Do najważniejszych programów i wydarzeń realizowanych przez Miasto w 2010 r. należały:

- Miejski program "Kraków Biega Kraków Spaceruje"; całoroczny program sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców Krakowa prowadzony przez Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych przy współpracy z AZS AWF Kraków. W ramach programu każdy  może korzystać przez 7 dni w tygodniu z bezpłatnych ścieżek biegowych i Nordic Walking. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców Krakowa do aktywności fizycznej.

- Miejski program "Umiem Pływać" realizowany w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Kolna" oraz w Centrum Rozwoju Com-Com Zone w okresie od 19 kwietnia do 24 czerwca 2010 r. Akcja miała na celu naukę oraz doskonalenie pływania dla dzieci w wieku szkolnym, które mogły na preferencyjnych warunkach lub bezpłatnie korzystać z zajęć na basenie sportowym.

- Miejski program „Krakowska Olimpiada Młodzieży” - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Kraków. W br. w KOM wzięło udział 30000 dzieci i młodzieży z ponad 200 szkół. Program realizowany jest w ramach umowy z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego.

- Miejski program „Mój trener, mój przyjaciel”, skierowany do dzieci i młodzieży, szczególnie z terenu dużych osiedli, mający na celu aktywizację ruchową adresatów programu przez wykwalifikowanych instruktorów, w oparciu o istniejącą bazę sportową szkół.

- Pilotażowy program "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" finansowany w części ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Aktualnie na terenie Krakowa funkcjonują cztery obiekty Orlik 2012, na których prowadzony jest program.

- "Zawsze jest pora na rekreację dla Seniora" - przedsięwzięcie rekreacyjne w Parku Lotników na terenie miejskich ścieżek Nordic Walking. Celem imprezy było przedstawienie starszym mieszkańcom miasta ciekawej formy spędzania wolnego czasu, zapoznanie z prawidłowymi technikami uprawniania Nordic Walking oraz przedstawienie zasad właściwego odżywiania.

- "Dzień otwarty stadionów" – zainteresowani krakowianie mogli zapoznać się z powstającymi arenami piłkarskimi stadionów Wisły Kraków i Cracovii. Dzień otwarty stadionów cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

- XX Krakowski Bieg Samorządowy - wydarzenie sportowo rekreacyjne upamiętniające pierwsze niezależne wybory samorządowe. Celem wydarzenia była popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych. W biegu wzięło udział ok. 1500 uczestników.

- "Na Rynek Marsz"- impreza zorganizowana wspólnie z firmą "Korzeniowski i Sport Pomaga" Sp. z o.o. była równocześnie 13. edycją mityngu w chodzie sportowym. Wydarzenie skupiło na starcie światową czołówkę tej dyscypliny na czele z Robertem Korzeniowskim oraz wielu amatorów fitness walkingu, było również okazją do promocji pro sportowych zachowań w społeczeństwie.

- III edycja biegu CRACOVIA INTERRUN - impreza rekreacyjna dla mieszkańców Krakowa w ramach obchodów Święta Miasta. W biegu wzięli udział zarówno biegacze jak i osoby nie uprawiające tej dyscypliny. Celem biegu była popularyzacja aktywności fizycznej wśród krakowian w połączeniu z dobrą zabawą. Impreza zorganizowana w ramach umowy z INTERSPORT.

- "Kraków kierunek Nordic Walking" promocja aktywnego marszu z kijkami, jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Bieg Sztafetowy Liceów „O Szablę kapitana Stawarza”

Każdego roku 31 października organizowany jest bieg sztafetowy Liceów „O SZABLĘ KAPITANA ANTONIEGO STAWARZA”. Celem Biegu jest uczczenie rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. W biegu uczestniczą sztafety siedmiu najstarszych liceów krakowskich: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO.

„Marszobieg Niepodległości 2010” – celem imprezy jest uczczenie pamięci wielopokoleniowej drogi narodu polskiego ku niepodległości Ojczyzny poprzez marszobieg jako aktywną formę obchodów Święta Niepodległości. Zawody biegowe organizowane są na malowniczej trasie turystycznej z kopca im. Józefa Piłsudskiego na kopiec im. Tadeusza Kościuszki. W imprezie uczestniczy młodzież szkolna, zawodnicy klubów sportowych oraz mieszkańcy Krakowa.

W br. Miasto Kraków przyznało 93 stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kwotę 198 150 złotych. (JD).

Tagi: sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także