Komunikat archiwalny

Gmina sfinansuje imprezy sportowe

Prezydent Miasta Krakowa  ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w roku 2011 zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".

Gmina sfinansuje imprezy sportowe
Fot. www.krakow.pl

W trybie otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Kraków zleca do realizacji zadania związane z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwiększeniem dostępności mieszkańców do oferty sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez krakowskie organizacje sportowe.

Zlecane zadania dotyczą następujących obszarów:

UPOWSZECHNIANIE SPORTU I REKREACJI:

„Droga do mistrzostwa” – zorganizowanie całorocznego kompleksowego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportu dla osiągnięcia optymalnej sprawności fizycznej i posiadających wymagane uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

„Aktywny Kraków – pasja, radość, styl” – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzację walorów rekreacji ruchowej, ukierunkowanych na zabawę, zadowolenie, kształtowanie i utrzymanie zdrowia, nie związanych z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych.

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

„Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym” – zorganizowanie prestiżowej, mistrzowskiej imprezy sportowej na terenie Krakowa, we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi federacjami sportowymi.

„Organizacja lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych" – zorganizowanie imprezy dla mieszkańców Krakowa o zasięgu miejskim lub dzielnicowym.

ORGANIZACJA OBOZÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

„Organizacja letnich i zimowych obozów sportowych" – zorganizowanie wyjazdowych turnusów sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w wypoczynkowych miejscowościach.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz upowszechnianie kultury fizycznej), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej posiadające osobowość prawną.

Termin składania ofert upływa: 17 stycznia 2011 r. o godzinie 15.00.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, tel. 12 616-9611, faks. 12 616-9121. 

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: sport.  (JD).

Tagi: konkurs, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także