Komunikat archiwalny

Przełomowy program

„Ten program to przełom. To zmiana jakościowa w stosunku do poprzedniego w zakresie wprowadzenia zakazu palenia w piecach paliwami stałymi". „Mało szczegółowe zapisy dotyczące przewietrzania miasta i korytarzy powietrznych". „Brak spójności programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa". Tak o programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego mówili przedstawiciele środowisk ekologicznych na spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, Pawła Ścigalskiego.

Przełomowy program
Fot. Magiczny Kraków

Kilkanaście osób związanych ze stowarzyszeniami walczącymi o czyste powietrze w Krakowie, radni miasta i przedstawiciele dzielnic zebrali się w Urzędzie Miasta Krakowa, by omówić Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Radny Ścigalski – przewodniczący komisji ekologii i ochrony powietrza podkreślał, że program przygotowany przez Urząd Marszałkowski podjęty zostanie przez Sejmik Województwa Małopolskiego, natomiast Rada Miasta Krakowa będzie go opiniować. Jeszcze do 16 sierpnia można zgłaszać uwagi do programu. Wczorajsze spotkanie (1 sierpnia) miało pomóc zebrać opinie, sugestie i wnioski, które Rada Miasta Krakowa przekaże autorom programu.

Część uczestników konsultacji poinformowała przewodniczącego Pawła Ścigalskiego, że już na etapie wprowadzania poprawek do programu przekazała autorom szereg wniosków i rozwiązań, które zostały wprowadzone do aktualnej wersji programu. Jednak część z nich wpisano bardzo ogólnie. Chodzi m.in. o przewietrzanie miasta, czyli zabezpieczenie korytarzy powietrznych. Zebrani wnioskowali, by zapisy o nich zostały bardziej uszczegółowione oraz, by w tym zakresie Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego był zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Mówiono również, że część zapisów w programie zostaje w sferze życzeń, ponieważ brakuje prawnych rozwiązań, by je stosować. Jako najważniejszą zmianę, wręcz przełomową, wskazano zakaz palenia w piecach paliwami stałymi. Zebrani podkreślali jednak, że wprowadzenie zakazu palenia paliwami stałymi jest konieczne, ale niewystarczające. Ważne są również działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego w mieście: poszerzenie strefy płatnego parkowania, budowa obwodnic, zakup autobusów elektrycznych, czy inwestycje w infrastrukturę kolejową.

Radny Paweł Ścigalski zauważył, że bez wsparcia organizacji ekologicznych i stowarzyszeń walczących o poprawę jakości życia mieszkańców Krakowa prawdopodobnie nie udałoby się wprowadzić zakazu palenia w piecach paliwami stałymi. – Rada Miasta Krakowa przygotuje pakiet działań osłonowych, by za 5 lat można było wprowadzić w mieście zakaz palenia paliwami stałymi – poinformował zebranych Paweł Ścigalski.

Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Antysmogowego Programu Przyspieszenia odbędzie się 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz. 15.45 w sali Dietla, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (w trakcie posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa). Serdecznie zapraszamy!

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Osoba publikująca: Weronika Dulowska
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także