Komunikat archiwalny

Organizatorzy Maratonu kłamią

W związku z kłamliwymi informacjami publikowanymi przez organizatorów „Maratonu pisania uwag do Studium Zagospodarowania 2030" informuję, że:

Organizatorzy Maratonu kłamią
Fot. Magiczny Kraków

1.       Studium nie zostało uchwalone – jest wyłożone do publicznego wglądu dla mieszkańców Krakowa, uchwała Rady Miasta w tej sprawie zapadnie być może na przełomie roku.

2.       Studium nie przewiduje zabudowy Bagrów, Zakrzówka itd, na jego podstawie nie wydaje się pozwoleń na budowę, nie jest prawem miejscowym.

3.       „Korytarze powietrzne" to pojęcie odnoszące się do ruchu lotniczego, więc Studium nie może przewidywać ich zabudowy.

4.       O kolejnych etapach konsultacji Studium Urząd Miasta informował za pośrednictwem mediów, ogłoszeń, portali społecznościowych. Odbywały się liczne konsultacje, spotkania z przedstawicielami mieszkańców Krakowa, różnych środowisk zawodowych, organizowano publiczne debaty. Dysponujemy dokładną informacją na ten temat.

5.       „Papierowa" wersja projektu Studium była wyłożona od 18 czerwca do 29 lipca, wersja elektroniczna cały czas dostępna jest w internecie. Dokument zobaczyło już ponad 20 000 osób.

6.       Ilość uwag NIE MA znaczenia dla ostatecznych rozstrzygnięć w Studium. Liczy się ich poziom merytoryczny.

Akcja oparta na kłamstwie i ignorancji jej organizatorów nie służy rzeczywistym konsultacjom tego ważnego dokumentu, lecz ma w naszej ocenie wyłącznie wprowadzenie w błąd mieszkańców Krakowa. Oczekujemy zaprzestania manipulacji i sprostowania nieprawdziwych informacji wszędzie tam gdzie opublikowali je organizatorzy, głównie na facebooku.

Filip Szatanik

Zastępca Dyrektora ds. Informacji

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta

Urząd Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Autor: FILIP SZATANIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także