Komunikat archiwalny

Jest szansa na dopłatę do zbierania deszczówki

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Inicjatorem dopłat do zbierania deszczówki jest przewodniczący komisji infrastruktury RMK Wojciech Wojtowicz.

Jest szansa na dopłatę do zbierania deszczówki
Fot. Magiczny Kraków

Kraków chce w przyszłym roku dofinansowywać budowę instalacji i montaż zbiorników na wodę deszczową, w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Projekt, dzięki któremu właściciele krakowskich nieruchomości mogliby się ubiegać o dotację na ten cel, to efekt współpracy pomiędzy przewodniczącym komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa, Wojciechem Wojtowiczem, a  Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Program został zaprezentowany podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta. Dzisiaj radni będą głosować nad przyjęciem uchwały.

Zgodnie z założeniem, o finansowe wsparcie na budowę lub modernizację instalacji i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki mogłyby się ubiegać osoby dysponujące tytułem własności, wynikającym np. z prawa własności, czy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych na terenie Krakowa.

Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem do cieków, rowów i do kanalizacji. To niezwykle istotne w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Z drugiej strony gromadzenie deszczówki pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym.

Jeśli uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" zostanie przyjęta, pieniądze na dotacje mają zostać wygospodarowane w przyszłorocznym budżecie miasta.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także