Komunikat archiwalny

Jest szansa na dopłatę do zbierania deszczówki

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Inicjatorem dopłat do zbierania deszczówki jest przewodniczący komisji infrastruktury RMK Wojciech Wojtowicz.

Jest szansa na dopłatę do zbierania deszczówki
Foto: www.krakow.pl

Kraków chce w przyszłym roku dofinansowywać budowę instalacji i montaż zbiorników na wodę deszczową, w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Projekt, dzięki któremu właściciele krakowskich nieruchomości mogliby się ubiegać o dotację na ten cel, to efekt współpracy pomiędzy przewodniczącym komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa, Wojciechem Wojtowiczem, a  Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Program został zaprezentowany podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta. Dzisiaj radni będą głosować nad przyjęciem uchwały.

Zgodnie z założeniem, o finansowe wsparcie na budowę lub modernizację instalacji i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki mogłyby się ubiegać osoby dysponujące tytułem własności, wynikającym np. z prawa własności, czy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych na terenie Krakowa.

Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem do cieków, rowów i do kanalizacji. To niezwykle istotne w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Z drugiej strony gromadzenie deszczówki pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym.

Jeśli uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" zostanie przyjęta, pieniądze na dotacje mają zostać wygospodarowane w przyszłorocznym budżecie miasta.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także