Komunikat archiwalny

Kto jest kompetentnym zarządcą?

Dziś (4 października, godz. 18:00) w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie przyzna certyfikaty „Kompetentny Zarządca" – wyróżnienia dla najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Z kolei na wybitnie zasłużonych w obszarze gospodarki nieruchomościami czeka tytuł „Zarządcy Roku". W gali udział weźmie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który objął projekt Honorowym Patronatem.

Kto jest kompetentnym zarządcą?
Fot. Magiczny Kraków

W wyniku ustawowych zmian, od stycznia 2014 r. nieruchomościami będzie mogła zarządzać osoba nieposiadająca licencji zarządcy nieruchomości. Zdaniem wielu ekspertów, niesie to zagrożenie przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości, którym trudniej będzie rozeznać rynek i  rozpoznać rzetelnego zarządcę – osobę opiekującą się ich najważniejszym dobytkiem.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie niesie ze sobą zmiana, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie stworzyło program „Kompetentny Zarządca". Założeniem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom i zarządcom nieruchomości poprzez wyróżnianie najwyższej klasy profesjonalistów w zakresie zarządzania nieruchomościami, za pomocą certyfikatu „Kompetentny Zarządca".

W ramach kończącej się dziś, pierwszej edycji projektu osoby ubiegające się o certyfikat dobrowolnie poddawały się kontroli i monitorowaniu swoich działań pod kątem przestrzegania prawa, standardów zawodowych, poszerzania wiedzy oraz realizacji wewnętrznych założeń Stowarzyszenia. Spełnienie tych kryteriów  – zdaniem inicjatorów akcji -  pozwala zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku nieruchomości. Uzyskanie certyfikatu będzie czytelnym sygnałem dla klientów, że świadczone przez zarządcę usługi są na wysokim poziomie i co za tym idzie - godne polecenia.

Projektowi towarzyszy cykl seminariów tematycznych pozwalających zarządcom poszerzyć wiedzę, podnieść kwalifikacje oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe. Po każdym spotkaniu odbywają się bezpłatne konsultacje nawiązujące do problematyki seminariów.

Uczestnicy programu poza seminariami i konsultacjami mogą korzystać również z doradztwa w zakresie ubezpieczeń, obsługi księgowej, programów do zarządzania, w zakresie obsługi technicznej budynku, modernizacji oraz pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł. Mogą ponadto liczyć na współpracę z urzędami miejskimi oraz uczelniami, a także brać udział w szkoleniach, konferencjach, debatach i spotkaniach. Program gwarantuje im również dostęp do specjalnych programów dla profesjonalistów.

Istotnym elementem programu jest kampania skierowana do właścicieli nieruchomości. Informowani są w niej o ustawowych zmianach  i konieczności uważnej weryfikacji ofert zarządców, przede wszystkim pod kątem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa obsługiwanych nieruchomości.

Druga edycja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Więcej informacji pod adresem: www.kompetentnyzarzadca.pl oraz www.szan.org.pl

Pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także