Komunikat archiwalny

O biznesie w Małopolsce i Europie

W środę (18 maja)  Krakowski Park Technologiczny odwiedzi  Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Wizyta komisji ma związek rozpoczynającą się wkrótce polską prezydencją.  Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 9:00, będzie okazją do dyskusji o przedsiębiorczości w Małopolsce oraz w Unii Europejskiej.

O biznesie w Małopolsce i Europie
Fot. www.krakow.pl

W programie spotkania przewidziano m.in. prezentacje na temat kompleksowego  centrum informacji i Obsługi w Małopolsce, dostępu do środków finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, a także dyskusję  o europejskim rynku wewnętrznym.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a także przedstawiciele Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz przedsiębiorcy zainteresowani tematem europejskiego rynku wewnętrznego.

Spotkanie  rozpocznie się  o godz.  9:00  przy al. Jana Pawła II 41 L, sala konferencyjna, III p.

Przypomnijmy, ze Spółka Krakowski Park Technologiczny ustanowiona została w 1997 roku, przy współudziale ówczesnego wojewody krakowskiego Jacka Majchrowskiego, przedstawicieli władz Krakowa oraz środowisk naukowych miasta. Większościowy pakiet udziałów – 71 proc. – w spółce ma Skarb Państwa. Pozostałe dzielą między siebie krakowskie uczelnie, samorząd wojewódzki i miejski oraz Mittal Steel Poland S.A.

Spółka zarządza strefą o powierzchni kilkuset ha. Krakowska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje 19 podstref na terenie 17 gmin. Oferuje inwestorom przede wszystkim tereny pod działalność, a od 2005 roku także przestrzeń biurową. W 2008 roku został oddany do użytku Inkubator Technologiczny wspierający przedsiębiorczość akademicką. Krakowski Park Technologiczny inicjuje również sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem, środowiskami akademickimi i instytucji otoczenia biznesu. (KS).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także