Komunikat archiwalny

Otwarte konkursy ofert

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął zbieranie ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl.

Otwarte konkursy ofert
Fot. Magiczny Kraków

 W sumie ogłoszono sześć konkursów:

- Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – muzyka". Termin składania ofert upływa 20 stycznia 2014 r.

- Otwarty konkurs ofert pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – sztuki wizualne i performatywne". Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2014 r.

- Otwarty konkurs ofert pt. „Całoroczna oferta programowa" - Termin składania ofert upływa 3 lutego 2014 r.

- Otwarty konkurs ofert pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne - projekty niskobudżetowe". Termin składania ofert upływa 17 lutego 2014 r.

- Otwarty konkurs ofert pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza". Termin składania ofert upływa 25 lutego 2014 r.

- Otwarty konkurs ofert pt. „Cyklicznie realizowane festiwale międzynarodowe o znaczeniu promocyjnym dla miasta". Termin składania ofert upływa 13 lutego 2014 r.

Jednocześnie trwają nabory przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.bip.krakow.pl/?dok_id=59075.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także