Komunikat archiwalny

Program Pomocy Lokatorom

43 lokale mieszkalne wynajęto w ramach przeprowadzonego w 2013 r. konkursu Program Pomocy Lokatorom. Wynik finansowy konkursu w tym roku (obejmujący roczny przychód Gminy z czynszu oraz zmniejszenie kosztów wykonania przez Gminę remontu) to 880.402,06 zł (łączny wynik finansowy wszystkich edycji konkursu to aktualnie 2.467.909,48 zł).

Program Pomocy Lokatorom
Fot. Magiczny Kraków

Zgodnie z przepisami prawa miejscowego, samodzielne lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków i położone w centrum Krakowa, odzyskane w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu oraz pozyskane w innej formie, mogą zostać przeznaczone na wynajem dla osób, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu.

Podstawowe korzyści wynikające z Programu Pomocy Lokatorom to:

1)  udzielenie pomocy mieszkaniowej dla większej liczby osób będących w trudnej sytuacji mieszkaniowej;

2)  potencjalne, znaczące zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem wolnego zasobu mieszkaniowego, poprzez:

-          zasiedlenie pustostanów (za których utrzymanie płaci Gmina Miejska Kraków);

-          przeprowadzenie remontów lokali przez przyszłych najemców.

3)  potencjalne, znaczące zwiększenie wpływów czynszowych związanych z wynajmem na zasadach czynszu wolnego;

4)  wprowadzenie do mieszkań w centrum miasta osób posiadających stosunkowo wysokie dochody, a co za tym idzie osób, które stać na opłacenie wyższego czynszu, utrzymanie mieszkania i dbanie o nie.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także