Komunikat archiwalny

Najlepiej uczy historii!

Grzegorz Urbanek - nauczyciel historii w I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie został laureatem Nagrody im. Tadeusza Słowikowskiego przyznawanej za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz propagowanie wiedzy historycznej. Nagrodę wręczył w środę (22 stycznia) Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystości w I LO.

Najlepiej uczy historii!
Fot. Wiesław Majka

Grzegorz Urbanek jest nauczycielem dyplomowanym historii. Uczy od ponad 30 lat. W 2013 r., za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, został uhonorowany medalem „Pro Memoria" otrzymał także nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Na szczególne wyróżnienie w pracy Grzegorza Urbanka zasługują m.in. osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzone najwyższymi wynikami nauczania, zwłaszcza wynikami matur z historii i wiedzy o społeczeństwie, które należą do najwyższych w Małopolsce; osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym (był opiekunem 30 laureatów i finalistów Olimpiady Historycznej i Olimpiady Wiedzy o Państwie i Świecie Współczesnym, 31 uczniów zostało laureatami konkursów o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim. Wielu uczniów, których był opiekunem naukowym otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów i stypendia edukacyjne.

Grzegorz Urbanek jest cenionym nauczycielem UJ i UP w Krakowie oraz członkiem komisji konkursów środowiskowych z historii i wiedzy o społeczeństwie, współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UJ w ramach programu „Prawo na co dzień" oraz projektu edukacyjnego „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu". Jest autorem publikacji: „Słownik historii XX wieku" KIW Kraków, licznych artykułów w czasopiśmie „Wychowawca" oraz członkiem zespołu autorskiego Popularnej Encyklopedii Powszechnej.

Przypomnijmy, że Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Krakowie. Przyznawana jest nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia dydaktyczne oraz propagowanie wiedzy historycznej. W skład kapituły wchodzą reprezentanci Zarządu Oddziału PTH, przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa, reprezentanci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zespołu Doradców Metodycznych Urzędu Miasta Krakowa.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia w OTOFOTO GALERII

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także