Komunikat archiwalny

Alergie u dzieci: znamy wyniki badań

Ponad 50% dzieci i młodzieży szkolnej w Krakowie ma objawy alergiczne i aż 60% z nich nie było do tej pory diagnozowanych i leczonych – wynika z badań przeprowadzonych przez Szpital Uniwersytecki.

Alergie u dzieci: znamy wyniki badań
Fot. Magiczny Kraków

Badania były prowadzone w ramach miejskiego Programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej pn.: „Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia na środowiskowe alergeny naturalne i substancje chemiczne" finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa.

„Nasze wyniki badań potwierdzają opinie międzynarodowych organizacji (m.in. WHO), iż obecnie alergia stanowi epidemie w krajach uprzemysłowionych. 150 mln obywateli Unii Europejskiej cierpi na przewlekłe alergie, przy czym połowa przypadków nie została zdiagnozowana z powodu nieświadomości i braku lekarzy specjalistów"– informuje Profesor Ewa Czarnobilska, Kierownik Poradni Alergologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015". W roku 2013, w ramach I etapu, z Programu skorzystało: 3 909 dzieci w wieku 7-8 lat i  3 743 16-17 latków (razem: 7 652).Do II etapu skierowano 359 dzieci, w tym 193 7-8-latków i 166 16-17-latków. Na realizację Programu przewidziana jest kwota 150 000 zł rocznie. Planowana liczba dzieci i młodzieży mogących skorzystać ze świadczeń profilaktycznych wynosi ok. 8 000 rocznie.

Celem programu jest wczesne rozpoznanie choroby alergicznej u uczniów w wieku 7-8 i 16-17 lat kierowanych przez pielęgniarki szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii na podstawie wyniku przeprowadzonej ankiety, edukacja zdrowotna w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej alergii oraz doradztwo zawodowe w grupie uczniów starszych (16-17 lat) ze skłonnością do chorób alergicznych. Program jest realizowany przez lekarzy specjalistów alergologów i pielęgniarki alergologiczne, przy współpracy z nauczycielami w szkołach i pielęgniarkami szkolnymi i środowiskowymi.

Przeprowadzona ankieta w ramach programu profilaktycznego pokazała, iż ponad 50% dzieci i młodzieży szkolnej Krakowa ma objawy alergiczne i aż 60% z nich nie było diagnozowanych i leczonych alergologicznie. Z tej grupy lekarze przebadali 15% uczniów i u prawie wszystkich potwierdzili chorobę alergiczną. W grupie badanych uczniów przyczyną chorób alergicznych są: naturalne alergeny wziewne, substancje chemiczne i alergeny pokarmowe. Wczesne wykrycie czynnika etiologicznego choroby alergicznej pozwala ograniczyć ekspozycję na uczulający alergen i tym samym zatrzymanie rozwoju choroby, uniknięcie ciężkich reakcji alergicznych wiążących się z ryzykiem zagrażających życiu ostrych stanów astmatycznych  lub wstrząsu anafilaktycznego, a także zmniejszenie wydatków na leczenie. Łącznie przeprowadzono badania diagnostyczne dla 359 uczniów (193 7-8-latków i 166 16-17-latków). Wszyscy uczniowie z dodatnimi wynikami badań potwierdzających alergie, dostali informację od lekarza realizującego program podczas końcowej konsultacji alergologicznej dla rodziców i lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczniowie zgłaszają się do poradni i dostają szybkie terminy poza kolejnością oczekiwania.

Wyniki badań potwierdzają opinie międzynarodowych organizacji:  Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej Akademii Alergii Astmy i Immunologii oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, iż obecnie alergia stanowi problem zdrowia publicznego o zasięgu pandemicznym szczególnie w krajach uprzemysłowionych.  150 mln obywateli UE cierpi na przewlekłe alergie, przy czym połowa przypadków nie została zdiagnozowana z powodu nieświadomości i braku lekarzy specjalistów. Z tego powodu   Europosłowie w trosce o alergików wysłali deklarację do Parlamentu Europejskiego „w sprawie uznania obciążenia, jakim są choroby alergiczne".

Wyniki badań z realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej są dostępne na stronie Szpitala Uniwersyteckiego: www.su.krakow.pl

Tagi: dzieci, zdrowie

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także