Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba

10:00 – sesja Rady Miasta Krakowa, sala Obrad

12:30 – konferencja prasowa nt. pilotażowego programu edukacyjnego, którego celem jest innowacyjne podejście do kształcenia studentów we współpracy z sektorem usług biznesowych w Krakowie, sala Dietla

15:00 – dyskusja publiczna w związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, sala Portretowa

Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig

10:00 – sesja Rady Miasta Krakowa, sala Obrad

18:00 – wernisaż wystawy „Huta stanęła. Strajk w Hucie im. Lenina 26 kwietnia - 5 maja 1988”, Muzeum PRL-u, os. Centrum E1

Zastępca Prezydenta Krakowa Katarzyna Król

10:00 – sesja Rady Miasta Krakowa, sala Obrad