Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego

Adres:
31-455 Kraków, ul. Spadochroniarzy 1
(12) 411-17-20
Email:
soswddn@soswddn.krakow.pl
Dyrektor:
Anna Dziewońska
Typ niepełnosprawności:
niesłyszący, niedosłyszący, afazja

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Do Zespołu Diagnozy i Terapii przyjmowane są dzieci w wieku 0-6 lat na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci mają zapewnione 2 godziny zajęć indywidualnych z logopedą. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy z uwagi na niepełnosprawność nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania. Metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzieci i młodzież mają również zapewnione zajęcia rewalidacyjne celem eliminowania zaburzeń i wzmacniania pozytywnych osiągnięć, a także hipoterapię i zajęcia na basenie. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. W Ośrodku dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc psychologa i pedagoga Istnieje także gabinet logopedyczny. Opieka medyczna. Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską, a gabinet czynny jest w godzinach: pon 8:00-13:00 wt 12:00-15:00 śr 7:00 – 10:00 pt 7:00-9:00 Istnieje również możliwość zapewnienia opieki lekarzy specjalistów. Zającia pozalekcyjne. Prowadzone są zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia sportowe (bilard, tenis stołowy), kółka zainteresowań. Uczniowie biorą udział w imprezach internatowych, wycieczkach klasowych. Osiągnięcia uczniów. Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach wiedzy z języka polskiego, historii, matematyki, plastyki a także w turniejach sportowych. Dojazd: autobus nr: 184, 124

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 11:19:54