Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Adres:
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
(12) 658-20-11 wew.15-67
Email:
zssnr3@interia.pl
Dyrektor:
Anna Wesołowska
Typ niepełnosprawności:
przewlekle chorzy oraz chorzy z niepełnosprawnością ruchową.

Opis placówki

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest przebywanie na nw. oddziałach szpitala. Nie wydaje się skierowań do szkoły. Ogólna charakterystyka Uczniami placówki są pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Głównym zadaniem placówki są działania, mające na celu wyrównywanie braków wiedzy szkolnej, niwelowanie skutków stresu związanego z pobytem w szpitalu i readaptację uczniów do szkoły macierzystej. Zajęcia dydaktyczno -wychowawcze odbywają się w salach dydaktycznych, salach zabaw oraz salach chorych i dostosowane są do poziomu wydolności wysiłkowej ucznia. Pedagodzy placówki stosują szereg metod aktywizujących m.in. wybrane techniki Celestyna Freineta. Na terenie szpitala przeprowadzane są egzaminy zewnętrzne: sprawdzian klas VI, egzamin gimnazjalny. Opieka pedagogiczno – psychologiczna Uczniowie - pacjenci szpitala objęci są opieką psychologa szpitalnego. Opieka medyczna Opiekę medyczną nad uczniami sprawują lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zajęcia pozalekcyjne W szkole działa Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych, wykorzystujący w pracy techniki psychoterapeutyczne: bajkoterapię, muzykoterapię, arteterapię, socjoterapię, techniki relaksacyjne, terapię podtrzymującą. Przeprowadzane są również zajęcia metodą e - learningu z zakresu edukacji regionalnej, astronomii, fizyki, informatyki. Szkoła korzysta z internetowego łącza wi-fi i wyposażona jest w laptopy, służące uczniom nie tylko do nauki ale i do kontaktu z rodziną i rówieśnikami. W każdym oddziale szpitalnym funkcjonuje sala zabaw, gdzie pod opieka pracowników pedagogicznych placówki odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Osiągnięcia uczniów Uczniowie są laureatami wielu konkursów plastycznych i literackich o charakterze ogólnopolskim. Redagują także gazetkę szkolną , która corocznie zdobywa nagrody. Dojazd: tramwaj nr:3, 9, 13, 23, 51; autobus nr:103, 144, 163,173, 204, 244, 304, 502.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-27 14:05:11