Szkoła Podstawowa Nr 107 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Adres:
31-216 Kraków, ul. Zdrowa 6
(12) 633-07-14
Email:
sp107sp@wp.pl
Dyrektor:
Sabina Raczek
Typ niepełnosprawności:
zaburzenia zachowania, deficyty narządów ruchu, wady słuchu i wzroku, niepełnosprawności sprzężone.

Opis placówki

Szkoła posiada 8 klas integracyjnych. Na każdym poziomie nauczania jest klasa integracyjna. Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistów: pedagoga, logopedę, oligofrenopedagogów. Placówka posiada certyfikat „Szkoła z klasą” oraz certyfikat „Szkoła bez przemocy”. Dzięki pracy wychowawczej nauczycieli uczniowie mają poczucie szacunku do ludzi starszych oraz chorych. W każdym roku biorą udział w akcjach charytatywnych oraz systematycznie współpracują z Hospicjum, Domami Dziecka i Domami Pogodnej Jesieni. Dobrze wyposażone sale w pomoce dydaktyczne i pracownię komputerową uzyskaną z funduszy Unii Europejskiej. Szkoła posiada biblioteka i czytelnia z bardzo bogatym księgozbiorem. Do dyspozycji uczniów jest również sala gimnastyczna oraz boiska szkolne. Szkoła posiada stołówkę, która zapewnia dwudaniowe posiłki gotowane na miejscu. Opieka psychologiczno – pedagogiczna. Na terenie placówki znajduje się Pracownia Psychologii Dziecka UJ. Zatrudniony tam psycholog jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli. Opieka medyczna W placówce funkcjonuje gabinet pielęgniarki 3 razy w tygodniu. Osiągnięcia uczniów. Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach plastycznych, tanecznych, języków obcych, zawodach sportowych oraz konkursach organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Uczniowie klas VI uzyskują wysokie oceny ze sprawdzianu po klasie szóstej. Świetlica szkolna. Świetlica szkolna jest otwarta codziennie w godzinach: 7:00 – 16:30. Dojazd - autobus nr: 115, 132, 137, 138, 164, 207, 217, 227, 237, 246.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:12:19