Szkoła Podstawowa Nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r.

Adres:
31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 13
(12) 648-03-02, (12) 681-11-35
Email:
sp144@op.pl
Dyrektor:
Stanisław Piech
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,mózgowe porażenie dziecięce, ubytek słuchu w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa, niepełnoniepełnosprawności sprzężone, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia mowy.

Opis placówki

Szkoła prowadzi klasy integracyjne oraz klasy dla dzieci pełnosprawnych. Szkoła posiada 22 oddziały integracyjne, 10 oddziałów zwykłych – w klasach od I-VI oraz 2 oddziały integracyjne na poziomie klasy „0”. Placówka wyposażona jest w windę do przewozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz w podjazd znajdujący się przed szkołą W planach jest dostosowanie toalet do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Posiada wyremontowane sale lekcyjne wyposażone w nowe meble, część z nich jest przystosowana do kształcenia dzieci sześcioletnich, nowoczesną salę gimnastyczną, salę korekcyjną, teatralną, salę zabaw ruchowych, dwie pracownie informatyczne. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: Placówka zatrudnia specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę, reedukatora oraz terapeutę Integracji Sensorycznej. Ponadto w klasach integracyjnych zatrudnieni są pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, pedagodzy terapeuci). Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne. Szkoła współpracuje z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z poradniami specjalistycznymi. Opieka medyczna: Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską 3 razy w tygodniu oraz opiekę stomatologiczną raz w tygodniu. Osiągnięcia uczniów: Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach matematycznych (Małopolski Konkurs Matematyczny- laureat, wysokie lokaty w konkursach: Krakowska Matematyka, Oxford, Kangur, Kytametam dla klas III), zawodach sportowych (I miejsce w tenisie stołowym w dz. Nowa Huta i m. Krakowie, I miejsce za masowy udział w sporcie w dz. Nowa Huta, czołowe lokaty za wyczyn w dz. Nowa Huta), plastycznych, wiedzy o Krakowie. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, Pola Nadzei) oraz zbiórce surowców wtórnych (III miejsce w województwie małopolskim w zbiórce makulatury). Świetlica szkolna: Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.30- 17.00. Dojazd: autobus nr: 139, 153, 159, 182 , tramwaj nr: 9, 10, 14, 16, 17, 21.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:14:25