Szkoła Podstawowa Nr 22 im. mjr Henryka Sucharskiego

Adres:
31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1
(12) 430-53-36
Email:
sekretariat@sp22.krakow.pl
Dyrektor:
Bożena Ochońska
Typ niepełnosprawności:
dzieci niedosłyszące, niedowidzące, upośledzone

Opis placówki

Szkoła usytuowana jest w cichym miejscu, przy bulwarach wiślanych. Zajęcia prowadzone są innowacyjnymi, aktywizującymi metodami, które pozwalają odnieść sukces każdemu dziecku. Praca w klasie odbywa się na kilku poziomach, dzieci mają zindywidualizowane wymagania i zadania dostosowane do swoich zdolności i możliwości. Nauczyciele aktywnie wspierają zarówno uczniów mających trudności, jak i tych szczególnie uzdolnionych. Szkoła nie posiada barier architektonicznych (specjalna winda i podjazdy), piękny ogród szkolny z dwoma nowymi boiskami, plac zabaw, salę gimnastyczną salę do zajęć ruchowych, dobrze wyposażone przestronne, kolorowe sale lekcyjne, internetowe centrum informacji multimedialnej, dwie nowoczesne pracownie informatyczne, bibliotekę, i stołówkę. Szkoła realizuje programy unijne takie jak Tempus DSDE – wymiana uczniów z rówieśnikami w Belgii, autorski program szkoły „Edukacja w dobrym stylu”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W trakcie swej działalności placówka otrzymała następujące certyfikaty: „Szkoła Wyróżniona za Wychowanie”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła z klasą”, „Bezpieczna Szkoła Podstawowa”. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Wszystkie dzieci na terenie szkoły są otoczone fachową opieką wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli, a także: logopedy, pedagoga szkolnego oraz psychologa. Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapuetycznych, gimnastyce korekcyjnej, grupach wsparcia. W szkole realizowany jest autorski, konkursowy projekt finansowany ze środków unijnych „Edukacja w dobrym stylu”, który wspiera dzieci mające trudności w nauce matematyki. W budynku szkoły znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, co korzystnie wpływa na efektywną współpracę rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących w poradni. Opieka medyczna Szkoła posiada gabinet stomatologiczny oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przed medycznej. Osiągnięcia uczniów Uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, różnych konkursach, zawodach sportowych, o czym świadczy spora liczba laureatów rejonowych etapów olimpiad przedmiotowych. Świetlica szkolna W trosce o komfort i dobrą zabawę naszych uczniów w szkole działają dwie świetlice: dla dzieci 5, 6 i 7 letnich czynna od godz. 6.45-17.15, dla uczniów klas starszych czynna od godz. 7.00-17.00) Dojazd: autobus: 502, tramwaj: 6,8,10.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 12:34:16