Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Adres:
31-506 Kraków, ul. Topolowa 22
(12) 421-04-59
Email:
spzoi3.krakow@gmail.com
Dyrektor:
Beata Eisler
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, dzieci słabowidzące, niedosłyszące, z zaburzeniami zachowania, z wadami wymowy, niepełnosprawność ruchowa (z wyjątkiem dzieci na wózkach, ze względu na bariery architektoniczne)

Opis placówki

Szkoła posiada 6 oddziałów integracyjnych w klasach I-VI oraz oddział na poziomie klasy ”0”. Niewielka liczba uczniów w klasach zapewnia pełne bezpieczeństwo podopiecznych. Stosuje się aktywizujące metody nauczania przynoszące efekt w postaci wysokich wyników po sprawdzianach zewnętrznych. W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podnosząca ciągle swoje umiejętności dobrze przygotowująca uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum. Szkoła posiada specjalistyczne pracownie: logopedyczną, informatyczną, bibliotekę multimedialną. Uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych wprowadza się programy finansowane z Unii Europejskiej – „Edukacja w dobrym stylu” oraz „Diament” – program kładący nacisk na rozwijanie zdolności i talentów uczniów. Ciekawą ofertą dla uczniów są zajęcia na basenie oraz nauka jazdy na łyżwach w ramach godzin wychowania fizycznego. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych oraz w zakresie terapii pedagogicznej. W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Placówka zapewnia wszechstronną pomoc pedagoga szkolnego, który jest do dyspozycji zarówno uczniów jak i rodziców. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską dwa razy w tygodniu: we wtorki od 8:00 do 11:50, i w piątki od 8:00 do 11:45 Osiągnięcia uczniów Uczniowie biorą udział w licznych konkursach zewnętrznych, w których osiągają sukcesy (II i III miejsce w Turnieju Koszykówki Dziewcząt, I miejsce w wyborze nazwy maskotki Policji Małopolskiej, Sesja matematyczna pod patronatem UJ). Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30. Dojazd: autobus nr: 124,152,424,502, tramwaj nr: 2,4,5,9,10,14,15,40.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 12:30:43