Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 im. prof. Juliana Aleksandrowicza

Adres:
30–410 Kraków, ul. Strąkowa 3a
(12) 260-13-30, (12) 260-13-31, (12) 356-00-20
Email:
Dyrektor:
Jerzy Kubieniec
Typ niepełnosprawności:
słabo słyszący, słabo widzący, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, z autyzmem, niepełnosprawni ruchowo, z niepełnosprawni ruchowo,z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami zachowania.

Opis placówki

Klasy integracyjne istnieją w naszej szkole od 1998r. i funkcjonują w oparciu o podstawy programowe dopuszczone do użytku szkolnego decyzją MEN. Podczas zajęć z uczniami w tych klasach; zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum - pracuje 2 nauczycieli;- nauczyciel przedmiotu i współorganizujący kształcenie integracyjne. Szkoła wspomaga rodziców przez konsultacje, mediacje, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty umiejetności i grupy wsparcia. W roku szkolnym 2010/11 obok klas integracyjnych będą klasy z poszerzonym programem języka angielskiego a także informatyki i matematyki. Zespół posiada również certyfikat -„szkoły promującej bezpieczeństwo”, „szkoły z klasą” i bierze udział w programie „Szkoła bez przemocy”. Ponadto zespół szkół prowadzi stołówkę ze smacznymi i tanimi obiadami. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna: Uczniowie mogą skorzystać z konkretnej pomocy specjalistycznej u dwóch pedagogów szkolnych, psychologa, pedagoga-terapeuty (prowadzi m..in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów z dyslekcją), rehabilitanta czy logopedy. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są metodą „Spójrz inaczej” oraz efektywną terapię metodą EEG BIOFEEDBACK. Placówka systematycznie współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, i Uniwersytetami: Jagiellońskim i Pedagogicznym. ZSOI Nr 3 utrzymuje „wymiany” ze szkołami w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Organizuje wycieczki krajowe, zagraniczne i „zielone szkoły”. Przy placówce działa Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe „Pro Edukatione” – prowadzące działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą na rzecz dzieci i młodzieży. Obok specjalistycznych gabinetów Szkoła oferuje: dwie pracownie informatyczne, multimedialną pracownię językową, klasopracownie, bibliotekę i czytelnię z możliwością pracy przy komputerach i doskonałe zaplecze sportowe z 2 salami gimnastycznymi, salą baletową, siłownią, salkami do rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej, boiska sportowe, kort tenisowy. Klasy I – III mają zajęcia na pływalni. Opieka medyczna: Szkoła zapewnia opiekę medyczną (gabinet pielęgniarski czynny jest: codziennie od 8 do 15.30). Osiągnięcia uczniów: Uczniowie są finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych - chemicznego, informatycznego, przyrodniczego, historycznego, matematycznego, zespołowych gier sportowych. Uczniowie klas najmłodszych są laureatami konkursów matematycznych, plastycznych, ortograficznych i tanecznych. Biorą udział w przeglądach teatralnych. Prężny i aktywny samorząd organizuje wiele akcji wolontariatu. Świetlica szkolna: Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 7:00 do 17:00. Dojazd: autobus nr: 114,116,124,128,194,424, tramwaj nr: 18,19,22.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:39:47