Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 im. Polskich Noblistów

Adres:
30–809 Kraków, ul. Żabia 20
(12) 658-84-22, 658-94-64
Email:
zsoi4@poczta.onet.pl
Dyrektor:
Maria Jolanta Kurcz
Typ niepełnosprawności:
słabo słyszący,słabo widzący,upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym,z niepełnosprawnością sprzężoną,z zaburzeniami zachowania.

Opis placówki

Szkoła posiada „Certyfikat Przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Programu Szkoły dla Zdrowia Europy” oraz certyfikat „Szkoły wyróżnionej za wychowanie” Do klas integracyjnych uczęszcza 15-20 uczniów, w tym 3-5 niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są przez 2 nauczycieli: nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego. Na terenie szkoły znajduje się stołówka szkolna, dwie pracownie internetowe, multimedialna pracownia językowa, biblioteka i czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, siłownie, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, nowoczesny kompleks boisk szkolnych, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: Szkoła zatrudnia: 2 pedagogów szkolnych, logopedę, pedagogów specjalnych: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne: rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz stosowana jest terapia EEG Biofeedback. Opieka medyczna: Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską i stomatologiczną. Szkoła współpracuje z Krakowskim Ośrodkiem Diagnostyki Kręgosłupa i realizuje projekt; bezpłatnych zajęć korygujących wady postawy. Osiągnięcia uczniów: Uczniowie odnoszą sukcesy w prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym Szkoła została uznana przez Kuratorium Oświaty Szkołą Sukcesu. Od 10 lat organizowany jest Przegląd Form Artystycznych Szkół Integracyjnych „Pod Żabim Parasolem” pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W szkole aktywnie działa wolontariat, który został laureatem III m. Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, Klub Żonkilowy, Samorządy Uczniowskie, zespół redakcyjny szkolnej gazetki „Rechotka”, drużyna ZHP Szczepu „Preria”. Świetlica szkolna: Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7:00 do 17:00. Dojazd: autobus nr: 103,144,163,173,204,304,502, tramwaj nr: 3,9,13,23.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 14:04:27