Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5

Adres:
31-957 Kraków, os. Słoneczne 12
(12) 644-08-95
Email:
gim49krakow.neostrada.pl
Dyrektor:
Ewa Piaseczna Donhöffner
Typ niepełnosprawności:
różne

Opis placówki

Specyfiką pracy szkoły jest kształcenie integracyjne, promocja zdrowia w obszarach zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego, duchowego, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej, tworzenie bezpiecznej szkoły przez nauczycieli, uczniów, rodziców przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, promowanie młodych talentów i rozwój ucznia zdolnego, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch, rozwój sprawności fizycznej, zdrowe odżywianie. Potwierdzeniem zasług edukacyjnych są liczne certyfikaty np: Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Lidera Integracji, Tytuł Promotora Ekologii, Certyfikaty Szkoły Promującej Bezpieczeństwo 2007-2009, 2009-2014, Szkoły z Klasą, Laboratorium Edukacyjne ECDL. Szkoła uzyskała Status Szkoły Ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej i psychologicznej. W placówce funkcjonuje dobrze wyposażone gabinety: pedagogiczny, psychologiczny, logopedyczny, reedukacji, rehabilitacji. Godziny funkcjonowania gabinetów dostosowane są do harmonogramu zajęć dzień w ciągu dnia z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod techniku i sprzętu usprawniających dysfunkcje dzieci. Opieka medyczna Szkołą zapewnia opiekę pielęgniarską oraz raz w tygodniu opiekę stomatologiczną. Zajęcia pozalekcyjne W skład podstawowej oferty szkoły wchodzą zajęcia pozalekcyjne, koła plastyczne, taneczno ¬ muzyczne, teatralne, instrumentalne, komputerowe, języków obcych, przedmiotowe, koło Twórczego myślenia, „Klub Europejski”, „Klub Ekologiczny, zajęcia sportowe oraz zajęcia specjalistyczne usprawniające dysfunkcje uczniów. Osiągnięcia uczniów Uczniowie uczestniczą w realizowanych przez szkołę projektach Socrates Comenius – projekty partnerskie, Socrates Asystent Językowy, Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Diament, e-Akademia. Uczniowie naszych szkół zdobywają wysokie nagrody i wyróżnienia w konkursach historycznych, wiedzy współczesnej, plastycznych, ekologicznych, recytatorskich i sportowych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7:00-17:00. Przy świetlicy działa stołówka szkolna, która wydaje obiady dwudaniowe uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania Dojazd :autobus nr: 110,122,123,139,149,153,169,202,212,232 tramwaj nr: 1, 4,16,21,22

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 14:48:53