Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza

Adres:
31-708 Kraków, os. Na Stoku 52
(12) 645-26-63
Email:
Dyrektor:
Bożena Cabaj-Miciak
Typ niepełnosprawności:
Niedosłuch, niedowidzenie, porażenie mózgowe, afazja, upośledzenie w stopniu lekkim (warunkowo), autyzm, ADHD, zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność ruchowa.

Opis placówki

W szkole podstawowej oprócz typowych klas masowych funkcjonują klasy integracyjne, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni. Pracuje w nich dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz pedagog specjalny, który zajmuje się grupą dzieci z dysfunkcjami. Gimnazjum prowadzi klasy tylko integracyjne, do których nabór prowadzony jest według zasad określonych w rekrutacji elektronicznej. Szkoła posiada certyfikaty: „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła Wyróżniona za Wychowanie”, „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Nauczyciele z klasą”, „Uczniowie z klasą”. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna W szkole zatrudnieni są pedagodzy, psycholog i logopeda (w gabinecie logopedycznym, wykorzystywany jest program komputerowy „Słyszę, widzę, mówię”). W miarę potrzeb i możliwości realizowane są zajęcia terapii pedagogicznej. Gabinet pedagogiczny czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00-17.00 oraz w piątek od 8.00-13.00. Gabinet psychologiczny czynny jest codziennie w godzinach od 9.00-13.00. Pedagodzy specjalni raz lub dwa razy w tygodniu prowadzą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z uczniami grup integracyjnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z uczniami zdolnymi. Realizowane są projekty: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Okno na Europę”, „Fascynacje Zaklęte w Nauce i Biznesie”, „Azymut Kariery Edukacyjno-Zawodowej”, „Diament”. Opieka medyczna Gabinet higienistki szkolnej jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.30 – 14.00. Gabinet stomatologiczny czynny jest w poniedziałki od 8.00-14.00. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły wypadają dobrze na sprawdzianach po klasie 6. Co roku są laureatami konkursów przedmiotowych (w roku szkolnym 2009/2010 jeden uczeń z j. angielskiego, jeden z historii, trzech z chemii, jeden z informatyki). Wychowankowie co roku uzyskują wysokie lokaty w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim: Małopolski Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży -Triada, Kangur Matematyczny, Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe - Olimpus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, „Prawo i My”, Samorządowy Konkurs „8 Wspaniałych”, Wojewódzkie Mistrzostwa Zespołów Tanecznych Cheerleaders. Uczniowie klas młodszych zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach; Kangurek Matematyczny, Świetlik – konkurs nauk przyrodniczych UJ, ortograficzny - Kaktus oraz w wielu konkursach plastycznych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, czynna jest codziennie w godzinach od 7:00-16:30. Dojazd: autobus nr: 122,142, tramwaj: 1,5.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:14:42