Samorządowe Przedszkole nr 28

Adres:
30-857 Kraków, ul. Duża Góra 30
(12) 658 54 67
Email:
teczowep28@tlen.pl
Dyrektor:
Bożena Michalska
Typ niepełnosprawności:
Lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, autyzm, choroby wzroku, przewlekłe choroby.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Przedszkole jest pięciu - oddziałowe, czynne w godzinach 6:30 do 17.00. Dysponuje trzema oddziałami integracyjnymi, w grupie 20 osobowej przebywa pięcioro dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. W oddziałach integracyjnych dyrektor powierza dzieci opiece dwóm nauczycielom oraz dodatkowo nauczycielowi wspomagającemu. Nauczyciele przedszkola, a w szczególności nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych opracowują innowacje oraz programy autorskie. Wszystkie nasze działania i dążenia skierowane są w kierunku dziecka: atrakcyjne wyposażenie sal przedszkolnych, różnorodność kącików tematycznych i wielka pomysłowość w projektowaniu dnia aktywności dzieci przez nauczycieli. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażonym ogrodem przedszkolnym ze sprzętem dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, rozbudowuje się baza metodyczna oraz pokój do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Przedszkole wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psycho - edukacyjnych oraz warsztatów i zajęć otwartych, efektywnie działa grupa wsparcia dla rodziców: "Jesteśmy Razem" . Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz pomoc specjalistyczną w zależności od potrzeb: logopedyczną, korekcyjną, rehabilitacyjną, terapeutyczną, dietetyczną W przedszkolu działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym dzieci mogą korzystać z pomocy neurologopedy, prowadzone są zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, dogoterapii. Dojazd: autobus nr:133, 143, tramwaj nr: 3, 9, 13, 23.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 12:40:17