Samorządowe Przedszkole nr 178888

Adres:
31-422 Kraków, ul. Sudolska 3
(12) 412-71-90
Email:
przedszkole178@op.pl
Dyrektor:
Anna Kałużna
Typ niepełnosprawności:
Grupa integracyjna upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole posiada 9 oddziałów w tym 1 oddział integracyjny. Oddział integracyjny liczy 15 – 20 dzieci, z czego 3 – 5 to dzieci niepełnosprawne. Do grupy integracyjnej przyjmowane są dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz skierowanie do kształcenia w oddziale integracyjnym. Przedszkole pracuje w godz. 6:00 – 17:30 i zapewnia specjalistyczną opiekę nauczycieli – wychowawców, gwarantuje bogatą ofertę edukacyjną w postaci programów własnych, indywidualizacji działań stymulujących rozwój dziecka oraz szerokiej gamie działań dydaktyczno – wychowawczej. Od wielu lat przedszkole jest placówką dydaktyczną Uniwersytetu Pedagogicznego. W związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważnym upośledzeniem ruchowym. Pomoc specjalistyczna W oddziale integracyjnym pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny). Dzieci objęte są również opieką logopedy. Dojazd: autobus nr: 105, 217, 246, 247, 257, 277, 139, 169, 184.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-22 10:00:00