Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców

Adres:
31-234 Kraków, ul. Górka Narodowa 116
(12) 415-00-40, 665-35-30
Email:
Dyrektor:
Renata Stańczyk
Typ niepełnosprawności:

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym - ul. Górka Narodowa 116, - ul. Parkowa 12 - os. Szkolne 27 Ponadto przyjmuje się uczniów z zaburzeniami zachowania. - ul. Parkowa 12 - os. Szkolne 27 Do ośrodka przyjmowani są chłopcy, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie wskazuje ośrodek, do ośrodka zaś kieruje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu nieletniego. Dojazd: (ul. Górka Narodowa 116) autobus nr: 115, 217, 246, 247, 257, 277. (ul. Parkowa 12) tramwaj nr: 3, 6, 8, 10, 13, 23, 50, 51; autobus nr: 304, 502. (os. Szkolne 27) tramwaj nr: 4, 16, 17, 21, 22; autobus nr: 123, 132, 139, 142, 172.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-20 09:58:37