Przedszkole Specjalne nr 100

Adres:
31-954 Kraków, os. Urocze 15
(12) 644-36-85
Email:
przedszkole100@neostrada.pl
Dyrektor:
Barbara Mikrut
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe, z uszkodzonym narządem ruchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami zachowania

Opis placówki

Charakterystyka ogólna Przedszkole posiada 7 oddziałów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Grupy są mało liczne (4 – 8 wychowanków). Istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków. Zatrudnieni są: psycholog, logopedzi, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapeuta, pedagodzy specjalni. Terapia dzieci prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Przedszkole współpracuje z placówkami kulturalno – oświatowymi (Nowohuckie Centrum Kultury), Akademią Pedagogiczną, innymi przedszkolami. Prowadzi pracę integrującą dzieci z szerszym środowiskiem (imprezy lokalne, koncerty, zawody, wycieczki). Przedszkole wspomaga rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów oraz grupy wsparcia. Placówka dysponuje dobrą bazą lokalową i wyposażeniem do pracy rewalidacyjnej. Posiada Salę Doświadczania Świata, salę do pracy metodą M. Montessori, komputery z oprogramowaniem edukacyjnym. W przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania dla dzieci z deficytami rozwoju w wieku od 1 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci co roku biorą udział w różnych konkursach, miedzy innymi w Krakowskich Spotkaniach Artystycznych „Gaudium” i Przeglądzie Teatralno - Muzycznym „O Buławę Lajkonika”. Niektóre z otrzymanych nagród to: -I miejsce w II Podgórskim Festiwalu Twórczości Taneczno – Teatralnej JEŻ 2008, -Duża Buława Lajkonika w 2008, 2009 roku, -III miejsce w Konkursie Scenicznym w „Gaudium 2006, -wyróżnienia w powyższym konkursie z lat 2009 i 2008. Dojazd – tramwaj nr: 4, 22; 16,17, 20, 21 autobus nr: 110, 122, 132, 139, 152, 153, 172, 501, 502.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-27 13:13:12