Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 9

Adres:
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków
411-05-25
Email:
23_lo@wp.pl
Dyrektor:
Liliana Gołda
Typ niepełnosprawności:
niesłyszący i niedosłyszący

Opis placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 jest szkołą otwartą na nowe wyzwania, która zapewnia uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój oraz przygotowanie do właściwego wyboru dalszego kształcenia i samodzielnego życia. Placówka posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych. Wprowadzony system opiera się na idei integracji jednorodnej (ten sam typ niepełnosprawności w zespole klasowym) a zajęcia odbywają się bez udziału nauczyciela wspomagającego. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w specjalnie zaprojektowanych zajęciach wyrównawczych. Taki sposób realizowania zajęć jest wyjątkowo skuteczny w procesie zdobywania przez ucznia samodzielności i odpowiedzialności za wyniki swojej pracy i podejmowane decyzje. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Klasy integracyjne liczą 20 osób, w tym maksymalnie pięcioro uczniów to osoby z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna. Gabinet pedagogiczno - psychologiczny działa codziennie w godz. 8.00 – 15.00. Opieka medyczna. Szkoła zapewnia opiekę dyplomowanej pielęgniarki szkolnej. Gabinet jest czynny codziennie w godzinach: pon., śr., pt.: 7.25 – 11.30 wt.,czw.: 11.00 – 15.00 Dojazd: autobus nr: 124,125,128,129,152,159 tramwaj: 4,5,10,9, 15.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:30:52