Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Adres:
Pl. Matejki 11, 31-157 Kraków
(12) 422-38-66
Email:
zsps2@bci.krakow.pl
Dyrektor:
Marta Niebielska-Jaszczyk
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, sprzężone dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia zachowania.

Opis placówki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 prowadzi kształcenie w oddziałach klas integracyjnych w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz małej gastronomii. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Szkoła umożliwia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz socjoterapii. Gabinet pedagogiczno - psychologiczny czynny jest codziennie od godz. 8:00 do 18:00. W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne i wyrównawcze, zgodnie z zaleceniem zespołu orzekającego PPP. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską (gabinet czynny codziennie od 8.00-13.00). Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w konkursach i turniejach zawodowych, uczestniczą w pokazach wyrobów własnych, poprzez które mogą zaprezentować swoje umiejętności. Biorą także udział w stażach zagranicznych w ramach Programu ”Leonardo da Vinci”, podczas których mogą uzyskać CERTYFIKAT - EUROPASS potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Szkoła zapewnia im zdobycie zawodu i osiągnięcie sukcesu. Dojazd: autobus nr: 105, 129, 130, 179, 124, 152, 424, 304, 502; tramwaj nr: 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 24

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:45:02