Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1

Adres:
ul. Syrokomli 21, 30-102 Kraków
012 422-86-56
Email:
zsol@inetia.pl
Dyrektor:
Elżbieta Tarczyńska
Typ niepełnosprawności:
niedosłyszący. W klasach na poziomie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej-lekki stopień upośledzenia umysłowego.

Opis placówki

Oddziały integracyjne w Zespole Szkół Odzieżowych Nr 1 posiada: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19 im. Stanisława Wyspiańskiego (na podbudowie gimnazjum). Kierunek kształcenia: krawiec. Szkoła jest położona w centrum Krakowa, dobry dojazd. Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, windy). Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą (własne warsztaty znajdujące się w budynku szkolnym, pracownie zajęć praktycznych, technologii informacyjnej, dwie sale gimnastyczne). Szkoła posiada 8 lat doświadczenia - klasy integracyjne funkcjonują od 1 września 1995 r. Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych są specjalistami w uczeniu młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w szkole funkcjonuje gabinet psychologiczno-pedagogiczny. Dojazd - autobus nr: 103,114,134,144,152,164,173,179,192194,292.

Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-04 09:24:20