XXIX Liceum Ogólnokształcące

Adres:
ul. Cechowa 57, 30-614 Kraków
012 654-82-85
Email:
sekretariatlo29@edukonekt.pl
Dyrektor:
Marian Krampus
Typ niepełnosprawności:

Opis placówki

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego jest szkołą ogólnokształcącą stwarzającą od 2008 r. również możliwość kształcenia w oddziałach klas integracyjnych. W roku szkolnym 2010/2011 oferujemy edukację w dwóch klasach integracyjnych (jedna z programem edukacji teatralnej, druga z programem z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia) oraz w dwóch klasach z programem medialnym. We wszystkich klasach realizowany jest program „Akademia Filmowa”. Ponadto realizujemy wiele innych interesujących programów edukacyjnych, np. Program CEO "Patrz i zmieniaj" związany z problemami współczesnego świata, a także projekty unijne takie jak: e-Twinning pt. „Film - nasza pasja”. Jako pierwsza szkoła w Małopolsce a równocześnie jedna z 7 w Polsce, wzięliśmy udział w realizacji programu przygotowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pt. "Filmoteka Szkolna". Liceum organizuje cykliczne tematyczne „Maratony filmowe” czyli tzw. noce filmowe, a także coroczne Festiwale Kultury. Szkoła posiada: najnowszą pracownię informatyczną oraz trzy pracownie medialne, tablice interaktywne, wszystkie sale wyposażone w nowoczesny sprzęt audio-video, bibliotekę szkolną z czytelnią, salon pamięci patrona szkoły – Krzysztofa Kieślowskiego, salę taneczną (lustrzaną), odnowioną salę gimnastyczną 2 boiska szkolne, siłownię, monitoring (bezpieczna szkoła). Liceum stwarza również możliwość korzystania z basenu oraz ze sklepiku szkolnego. Ponadto w Liceum organizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego, obozy naukowe, integracyjne, językowe. Wymagania edukacyjne wobec ucznia dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów (praca z uczniem dysfunkcyjnym). Tradycją Liceum stała się nauka klas pierwszych na pierwszą zmianę. Pomoc pedagogiczna i psychologiczna. W Liceum zatrudniony jest pedagog szkolny oraz nauczyciele wspomagający. Ponadto, uczniowie i rodzice korzystają ze stałej pomocy psychologa w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3 w Krakowie. Szkoła prowadzi wspomaganie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych m.in. poprzez indywidualne konsultacje z nauczycielami, wychowawcami klas i pedagogiem szkoły. Gabinet pedagoga czynny jest: pon.10.00-12.00; śr.12.30-14.30; czw.12.30-14.30; pt. 8:00-12:00. Opieka medyczna W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki czynny w środę 7.00-10.00 i czwartek od 11.30-14.35. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie: dziennikarstwa, fotografii, recytatorskiej, filmowej, wolontariatu i pomocy charytatywnej. W Małopolskim Konkursie Poetyckim uczeń XXIX Liceum Ogólnokształcącego otrzymał wyróżnienie w ,,Turnieju jednego wiersza”. W Samorządowym Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych” uczennica XXIX LO również otrzymała wyróżnienie, natomiast w ogólnopolskim konkursie Historycznym ,,Losy rodzin ofiar zamordowanych w Katyniu” uczennica zajęła I miejsce. W konkursie „90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” I nagroda przypadła także uczniowi XXIX LO. Znaczącym osiągnięciem XXIX Liceum Ogólnokształcące jest otrzymanie I nagrody Marszałka województwa małopolskiego za projekt ,,Życie w kadrze”, realizowany w ramach programu Multimedialny Program Edukacyjny. Dojazd: autobus nr: 107,133,174,179,184; tramwaj: 6, 7, 24, 50

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:30:10