SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 109

Adres:
os. Urocze 9, 31-952 Kraków
012 644 14 93
Email:
przedszkole109@interia.pl
Dyrektor:
Alicja Gularek
Typ niepełnosprawności:

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. W przedszkolu stosowane są min. następujące metody pracy: Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, scenariusze M. Kielar – Turskiej, malowanie dziesięcioma palcami, Labana, Orffa, gimnastyki rytmicznej Kniessów, wybrane techniki relaksacyjne. W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, logopeda i rehabilitant ruchowy. W grupie pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający. Przedszkole współpracuje z Rodzicami w celu wzajemnego wspomagania oraz przyjęcia jednolitego oddziaływania w kierunku rozwoju dziecka. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 – 18:00. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Placówka współpracuje ze specjalistami z Samorządowego Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego: psychologiem, logopedą. Realizowane są indywidualne programy terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Osiągnięcia dzieci. Dzieci są laureatami licznych konkursów plastycznych: I miejsce „Zima w pastelowych kolorach”, „Kartka świąteczna z surowców wtórnych”, nagroda główna „Moja ulubiona pora roku” w Konkursie Ogólnopolskim. III miejsce i wyróżnienie w IV Międzynarodowym Konkursie „Mój przyjaciel miś”, wyróżnienia w III i IV Nowohuckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych ). Dojazd - autobus nr: 110,122,139,153,169, 202, 212, 232, tramwaj nr: 16,17,20,21.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 13:22:31