Niepełnosprawni aktywni wiosną

Właśnie trwa rekrutacja do nowych programów aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Małopolski!

Niepełnosprawni aktywni wiosną
Fot. Kraków Bez Barier

Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty to tylko niektóre z form wsparcia, jakie Stowarzyszenie WIOSNA oferuje uczestnikom swoich projektów.

 

AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE  i WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to dwa projekty rynku pracy, których organizatorem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie WIOSNA, znane ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Projekty powstały z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Dla osób niepełnosprawnych udział w takich programach to nie tylko realna szansa na znalezienie pracy, ale i walka z własnymi słabościami.

 

WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to projekt, w którym o wsparcie mogą ubiegać się osoby młode z Małopolski w wieku 18-29, które nie pracują i nie kształcą się w trybie dziennym z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osoby nieposiadające orzeczenia, ale mieszkające na terenach wiejskich województwa. Każdy uczestnik WIOSENNEJ AKADEMII MOŻLIWOŚCI weźmie udział w spotkaniach ze specjalistami i asystentami w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, otrzyma indywidualny plan ścieżki zawodowej, skorzysta z cyklu warsztatów oraz szkoleń rozwojowych i specjalistycznych, a co najważniejsze ponad połowa podopiecznych odbędzie 5- lub 6-miesięczny płatny staż zawodowy z perspektywą zatrudnienia. Rekrutacja do projektu trwa do 28 lutego 2017 roku.

 

AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI 30+ to program skierowany do 120 osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy i mieszkających w Małopolsce. O wsparcie mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach projektu płatny staż odbędzie 60 osób, które wcześniej zostaną do niego odpowiednio przygotowane poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i indywidualnych konsultacjach. II tura rekrutacji wystartuje już 1 stycznia 2017 roku.

 

Stowarzyszenie WIOSNA ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizacji zawodowej. W latach 2010-2015 realizowało projekt TELEKARIERA skierowany do osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z Małopolski, projekt 50+ DOJRZALI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI dla starszych osób oraz projekt ABSOLWENT IDZIE DO PRACY dla osób młodych poszukujących pracy również z województwa małopolskiego.  Z programów skorzystało wówczas ponad 500 osób, a około połowa z nich znalazła satysfakcjonującą pracę.

PLAKAT

ULOTKA

30+ULOTKA

30+PLAKAT

WIOSENNY INKUBATOR

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także