Komunikat archiwalny

Warsztaty Sztuka Terapia Życie

Warsztaty Sztuka Terapia Życie
Fot. Kraków Bez Barier

Projekt „SZTUKA – TERAPIA - ŻYCIE - wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” EDYCJA II  - jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz instruktorzy zajęć artystycznych. Wartością dodaną będzie m.in. rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną, będą mogli także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby a także zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka
i wybranych technik terapeutycznych.

Projekt zakłada cykl 5-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz
w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów.

Zapisy trwają! Liczba miejsc ograniczona.

plakat

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier