Komunikat archiwalny

Program wyrównywania różnic między regionami 2018

Program wyrównywania różnic między regionami 2018
Fot. Kraków Bez Barier

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018 ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Adresaci programu: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne (działających zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) oraz środowiskowe domy samopomocy;

  1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

Adresaci programu: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

  1. obszar D – likwidacja barier transportowych;

Adresaci programu: Placówki służące rehabilitacji leczniczej, zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

  1. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

Adresaci programu:  gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

 

Projekty w obszarach: B, C, D składać można do 24 lutego 2018 roku w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych – Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych ul. Stachowicza 18 p. 6

Informacja: Beata Schechtel-Mączka nr tel. 12 616 51 46, Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl

W obszarze E wnioski składa się bezpośrednio do Oddziału PFRON do 30 listopada 2018 r.

Procedury, warunki brzegowe, wzory umów i wnioski do pobrania na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także