XIX Tydzień Osób Niepełnosprawnych - regranting

XIX Tydzień Osób Niepełnosprawnych - regranting
Fot. Kraków Bez Barier

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak” jako Operator zadania działając na mocy zarządzenia Nr 835/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05 kwietnia 2018 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi       w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w trakcie trwania XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”.

Oferty przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie operatora ul. Bojki 9/4 w Krakowie lub w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przy ul. Stachowicza 18 p. 6 w Krakowie od pn-pt. w godz. 7.30-15.30

OGŁOSZENIE

OFERTA

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

SKALA PUNKTACJI

OŚWIADCZENIE BEZSTRONNOŚCI

SPRAWOZDANIE

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także