Komunikat archiwalny

Strefa czystego transportu KAZIMIERZ

Strefa czystego transportu KAZIMIERZ
Fot. Kraków Bez Barier

W środę, 19 grudnia ubiegłego roku radni zdecydowali o wprowadzeniu na obszarze turystycznym kwartału Kazimierz tzw. strefy czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od soboty, 5 stycznia.

Strefa czystego transportu to narzędzie służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się.

Strefa czystego transportu będzie testowo obowiązywać przez pół roku. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie wprowadzony na stałe.

Po wprowadzeniu strefy czystego transportu na Kazimierz prawo wjazdu mają mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy (do końca 2025 r. - później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd mają jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Zgodnie z zebranymi uwagami od mieszkańców wprowadzone zostały odpowiednie korekty do projektu uchwały – mieszkańcy Kazimierza są przychylni rozwiązaniu.

UCHWAŁA

WAŻNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Ustanawia się następujące wyłączenia od ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu dla:

Pojazdów (oznaczonych kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadający ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.); pojazdów, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdów należących do placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także