Komunikat archiwalny

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Fot. Kraków Bez Barier

W związku z kończąca się kadencją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór kandydatów spośród przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do nowej Rady.

Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy złożyć do dnia 6 listopada 2019 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie ul. Dekerta 24

Podstawa  prawna :  Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511 z późn. zm., art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2), ustawa  o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r . (Dz.U. 2019r. poz. 1172, art.  44b ust. 1 i 44c ust. 2 i 3), Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych  społecznych rad do  spraw  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560, § 9).

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także