Programy i działania

Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier

"Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

Opiekunowie Osób Niesamodzielnych, mieszkańcy Krakowa, poza doradztwem wreszcie mogą otrzymać  kompleksowe i bezpłatne  wsparcie przywracające i poprawiające zdrowie oraz opiekę zastępczą.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Fundacja Pełna Życia, a Partnerami Fundacja Matio i Gmina Miejska Kraków.