Podgórze bez barier - Informator

Podobnie jak w przypadku ubiegłorocznej publikacji dotyczącej Nowej Huty – niniejszy Informator kierujemy do wszystkich bez wyjątku. Dla części Użytkowników będzie on głównie źródłem informacji teleadresowej, dla innych – osób ze schorzeniami narządu ruchu, niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących – źródłem informacji bardziej specyficznej, dotyczącej samej dostępności obiektów użyteczności publicznej i ich otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Warto pamiętać, że z podobnymi problemami w przemierzaniu miejskiej przestrzeni spotykają się jednak także inne grupy mieszkańców miasta i turystów, w tym rodzice małych dzieci czy osoby starsze – dlatego też tak istotne jest udostępnianie informacji jako forma zapobiegania wszelkim przejawom wykluczenia.

Podgórze bez barier - Informator
Fot. www.krakow.pl

Podgórze Informator

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier