Bieżące wydarzenia

17 listopada 2016 r. w Krakowie odbyła się IX edycja Kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy". Kongres to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast, a także okazja do zaprezentowania i konsultacji nowoczesnych technologii. W Kongresie udział wziął Pan Jacek Woźniak - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, który między innymi poprowadził jedną z sesji tematycznych: Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

• W dniu 20 października 2016 r., w Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie odbyła się Konferencja "Miasto 2.0", organizowana przez magazyn Computerworld. Konferencji towarzyszyło rozstrzygnięcie Konkursu Lider Miejskich Innowacji. Kraków zdobył wyróznienie za projekt z zakresu inteligentnej energii pt. „Modernizacja i rozwój systemu oświetlenia drogowego i iluminacji obiektów w Krakowie”, nadzorowany i wdrożony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Celem konferencji i konkursu było pokazanie dobrych praktyk oraz wyłonienie liderów miejskich innowacji 2016.

Więcej informacji na stronie http://www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2016

• W dniach 26-27 września 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyło się Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa. Była to już druga edycja corocznej konferencji poświęconej strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa Europy. Misją CYBERSEC jest wspieranie i pomoc w wypracowaniu strategicznych decyzji dotyczących cyberbezpieczeństwa w Europie. Zaś głównym celem organizatorów było propagowanie idei budowy platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji pozarządowych oraz kluczowych podmiotów sektora prywatnego. Wśród prelegentów nie zabrakło Prezydenta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego, który wziął udział w dyskusji otwierającej wydarzenie. Liczymy, że wnioski płynące z debat i warsztatów współtowarzyszących będą sukcesywnie wdrażane w życie.

• W dniach 28.09-30.09.2016 r. odbyła się XIII Konferencja „PR w samorządzie i administracji państwowej.” Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia było skuteczne zarządzanie informacją, wielowymiarowy rozwój jednostek samorządowych oraz Smart City - miasta przyszłości. Wśród panelistów oraz uczestników nie zabrakło również przedstawiciela Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa – Pana Jacka Woźniaka, zastępcy Dyrektora Wydziału. Niewątpliwie udział w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami w obszarze szeroko rozumianego public relations, poznania najlepszych praktyk prezentowanych przez cenionych ekspertów w branży, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Więcek informacji na stronie: http://prwsamorzadzie.pl

•  Od 20 maja 2016 roku na ulicy Krupniczej zainstalowany został MIKROPARK, czyli modułowy system integrujący elementy zieleni, siedzisk i stojaków na rowery. MIKROPARK jest własnością Krakowskiego Parku Technologicznego, wypracowaną w 2015 roku w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa. W 2015 roku MIKROPARK został udostępniony mieszkańcom Krakowa między innymi na Małym Rynku oraz Zabłociu.

•  W dniach 17-19 czerwca 2016 w Krakowie odbyła się III Parada Robotów-Droniada 2016. Wydarzenie miało na celu przybliżyć tematykę niezwykle dynamicznie rozwijającej się robotyki, zwłaszcza Bezzałogowych Statków Powietrznych (tzw. dronów lub bezzałogowców) oraz możliwości wykorzystania przez służby reagowania kryzysowego dronów oraz robotów. Ponadto wydarzenie to stanowiło dobry moment do rozpoczęcia debaty publicznej dotyczącej społecznej akceptacji systemów inteligentnych, w tym w szczególności robotów, dronów i systemów fuzji informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące wydarzenia:

- Konkurs „Droniada 2016” - skierowany do zespołów akademickich, którego celem było poszukiwanie zaginionych osób i rzeczy przy wykorzystaniu dronów, robotów lądowych, zobrazowań satelitarnych i innych narzędzi. Konkurs odbył się w dniu 18 czerwca br. na lotnisku w Pobiedniku. Zwycięzcą został zespół WSPOSP ALS, który reprezentuje Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, zdobywając 86 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać zespołowi WSPOSP ALS Nagrodę Honorową Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Nagrodę Pieniężną Prezydenta Miasta Krakowa w wysokości 10 tys. zł.

- Pokaz bolidów biorących udział w Międzynarodowych Zawodach Formula Student/FSAE, wzorowanych na wyścigach Formuły I, który odbył w dniu 19 czerwca br. na parkingach Stadionu Wisły

Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie: http://www.5zywiolow.pl/parada-robotow/

 

  21 kwietnia 2016 w Pałacu pod Krzysztoforami w Krakowie odbyła się IV Konferencja "Pięć żywiołów", dotycząca analizy informacji w bezpieczeństwie imprez masowych. W konferencji uczestniczyły osoby odpowie­dzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i w administracji rządowej, przedstawiciele służb bezpieczeństwa i ratownictwa publi­cznego oraz organizatorzy imprez masowych.

Informację dotyczące konferencji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.5zywiolow.pl/program/

 

•  W dniach 14-17 marca 2016 r. przedstawiciel Miasta Krakowa wziął udział w wyjeździe studyjnym do Berlina dotyczącym zagadnień z zakresu „smart city”, a w szczególności tematyki  zrównoważonego rozwoju miast, energetyki odnawialnej oraz efektywności energetycznej. Wyjazd zorganizowany został przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowa z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec we współpracy z berlińską firmą energiewaechter GmbH. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń i poznanie najlepszych praktyk w szczególności pod względem wdrażanych innowacyjnych rozwiązań, w tym technologii i produktów, głównie z obszaru energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia budynku Effizienzhaus Plus oraz wsi Feldheim:

- Budynek Effizienzhaus Plus to budynek jednorodzinny, wybudowany w centrum Berlina w ramach inicjatywy rządu niemieckiego. Jest to budynek efektywny energetycznie, wyposażony w szereg inteligentnych rozwiązań i technologii (panele fotowoltaiczne, pompa ciepła), dzięki którym produkuje więcej energii elektrycznej niż potrzebują jego użytkownicy. Wytworzona energia magazynowana jest w akumulatorach o wysokiej wydajności i wykorzystywana między innymi do ładowania baterii pojazdów elektrycznych mieszkańców. Dom ten jest w zasadzie samodzielną mała elektrownią, która jest w stanie odprowadzać do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii.

- Wieś Feldheim stanowi część miejscowości Treuenbrietzen, położonej około 70 km na południe od Berlina. Wieś została zbudowana na terenie dawnej bazy wojskowej i jest wsią samowystarczalną energetycznie. Energia elektryczna produkowana jest przy wykorzystaniu nowoczesnej farmy wiatrowej i energii słonecznej (panele fotowoltaiczne), natomiast ciepło produkowane jest przez biogazownię. Wieś produkuje więcej energii, niż jest w stanie zużyć, dlatego też nadmiar sprzedawany jest do sieci zbiorczej. Sukces projektu jest rezultatem dobrej współpracy i partnerstwa miasta (władz lokalnych), mieszkańców oraz dewelopera projektu tj. firmy Energiequelle GmbH. Aktualnie wieś funkcjonuje bardzo prężnie, miasto ma zerowe bezrobocie, w porównaniu z 30% bezrobociem w innych miejscowościach w okolicy, a większość mieszkańców pracuje dla sektora energii odnawialnej.

Ponadto swoją ofertę prezentowały takie firmy czy instytucje jak: Grupa KREBS GmbH – autor Projektu Future Living Berlin, którego celem jest realizacja w przyszłości osiedla inteligentnego, wyposażonego w nowoczesne technologie i rozwiązania, w tym technologie pozwalające zarządzać zdalnie (sensory, smart platforma itp.); Schneider Electric GmbH – jeden ze światowych liderów zarządzania energią, realizujący koncepcję mobilności elektrycznej: car sharing oraz związanych z tym sieci inteligentnych; ebee smart technologies GmbH – firma zaprezentowała rozwiązania technologiczne z zakresu ładowania pojazdów elektrycznych (stacje ładowania zintegrowane z lampami oświetleniowymi i innymi elementami architektury miejskiej, kontrolery ładowania itp.).

Przeprowadzone prezentacje i wizyty były dla uczestników dużym źródłem wiedzy i inspiracji. Tematyka i polityka „smart city” czyli wdrażania nowych, nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań przez samorządy, a służących docelowo poprawie jakości życia mieszkańców jest tematyką ważną i aktualną w dzisiejszych czasach. Wymiana wiedzy i doświadczeń z ekspertami i praktykami niemieckimi, poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych przez miasto Berlin z pewnością stanowić będzie inspirację do dalszych działań miejskich z zakresu wdrażania inteligentnych rozwiązań. Ponadto informacje zdobyte podczas wyjazdu mogą posłużyć jako argument przy wyborze kolejnych nowych rozwiązań, planowanych do wdrożenia w Krakowie, a nawiązane kontakty z przedstawicielami nie tylko miasta Berlina, ale także innych miast w Polsce mogą zaowocować dalszą współpracą przy realizacji przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym czy też wspólnym aplikowaniem do projektów i programów europejskich z zakresu smart city.

 

•  18 luty 2016 r. Gala Finałowa konkursu BIHAPI 2015 w Urzędzie Miasta Krakowa. Wydarzenie zakończyło III-cią edycję konkursu BIHAPI, którego przedmiotem były innowacyjne rozwiązania wykorzystujące otwarte interfejsy API. Repozytoria danych wystawione zostały przez Kraków, Warszawę, Poznań, Gdańska, Mojewództwo Małopolskie oraz Orange. W trakcie Gali przedstawieni zostali laureaci konkursu oraz wręczono nagrody dla najlepszych rozwiązań.

Z aplikacji wykorzystujących dane krakowskie wyróżniono nagrodą od Orange aplikację "Rowerem po Krakowie", która umożliwia ocenę tras rowerowych dla miasta Krakowa. Poza funkcją nawigacji, posiada możliwość dodawania wskazówek dotyczących użytkowania danej trasy. Autorami aplikacji są Waldemar Ignaciuk, Karol Wilczek i Łukasz Ławniczak.

Przypominamy, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Spośród 145 pomysłów na aplikację wykorzystującą API, przesłanych do 19 listopada 2015 r., wybrano 115 projektów, które przeszły do drugiego etapu konkursu, w którym autorzy najlepszych pomysłów mieli za zadanie zbudowanie prototypu w systemie ekspozycji. Następnie rozwiązania przedstawione zostały do oceny jury konkursu.

Informację na temat konkursu BIHAPI można znaleźć na stronie: http://bihapi.pl/news/

 

• IX Forum Nowej Gospodarki: 25 stycznia 2016 roku w Krakowie odbyła się kolejna edycja wydarzenia, w tym roku poświęcona inteligentnej transformacji miast. W ramach zaplanowanych sesji omówione zostały takie tematy jak rozwój inteligentnych miast w polskich warunkach, przykłady inteligentnych rozwiązań dla miast przyszłości, uwarunkowania i katalizatory rozwoju inteligentnego miasta, partnerstwa dla miast przyszłości.

 

•  W dniu 27 listopada 2015 r. w czasie konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Krakowa została zaprezentowana „Strategia SMART_KOM, jako mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”. Dokument jest produktem końcowym projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast" realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Województwo Małopolskie oraz Urząd Miasta Krakowa. Do współpracy w ramach projektu zostało zaproszone Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet Techniczny w Wiedniu. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, którego wersja elektroniczna została udostęniona na stronach Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

 

•  3-4 grudnia 2015 r. konferencja ITS Kraków 2015, organizowana w ramach projektów: „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie” oraz „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”. Na wydarzenie zapraszają Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miasto Kraków oraz Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Zakład Systemów Komunikacyjnych. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konferencji znajdziecie Państwo na stronie: www.zsk.pk.edu.pl

 

•  23-24 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja nt. „Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?”, zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i produkatmi projektu na stronie:www.mjup.krakow.pl.       

 

mjup3

Rozpoczęty w 2011 roku w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Miasta Poznań projekt miał na celu poprawę skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce. Przedmiotem projektu były takie elementy systemu zarządzenia jak: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, strategia rozwoju, system ewidencji księgowej, zarządzanie ryzykiem, metody i narzędzia badania wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, konsultacje społeczne, czy wreszcie wdrożenie aplikacji informatycznej klasy BI (Business Intelligence), działającej w oparciu o technologię hurtowni danych i zestaw narzędzi analityczno - raportujących.

 

•  Organizatorzy konkursu BIHAPI przedłużyli termin zgłaszania pomysłów do czwartku 19 listopada br. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach:

www.bihapi.pl
https://www.facebook.com/events/703024416508787/
https://www.youtube.com/channel/UCTaYjf83oDDZa2hVe_I49ZQ (rozgrzewka w Warszawie)
https://www.youtube.com/channel/UCThh5jeD7QB3BF5ltN3MrGQ
https://www.facebook.com/openmiddleware.community/?fref=nf
 

•  W dniach 2-7 listopada 2015 r. odbyła się druga edycje Design Thinking Week 2015 - wydarzenia obejmującego prelekcje, webinaria oraz praktyczne projekty realizowane zgodnie z metodyką Design Thinking.

Przedsięwzięcie skierowane było do mieszkańców Krakowa, studentów i innych użytkowników przestrzeni miejskiej jak również do wszystkich zainteresowanych metodą Design Thinking.

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Charakteryzuje się twórczym rozwiązywaniem problemów oraz szukaniem innowacyjnych rozwiązań. Metoda została rozwinięta na Uniwersytecie Stanforda, jest z powodzeniem wykorzystywana w Dolinie Krzemowej i staje się coraz bardziej popularne także w Polsce.

Design Thinking Week          FLIK 2

W ramach organizowanego przez Fundację Laboratorium Innowacyjności i Kreatywności, Urząd Miasta Krakowa i innych partnerów DTW 2015 zrealizowano nastepujące wdarzenia:

2 listopada 2015 r., o godzinie 16.00, w budynku Galerii GIL- Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie z cyklu CaseLab - Laboratorium Dobrych Praktyk INTECH PK. Cykl ma na celu wspólne tworzenie rozwiązań rynkowych w oparciu o metodykę Design Thinking i realne przypadki biznesowe. Wynikiem spotkania ma być wypracowanie koncepcji produktu i związanych z nim usług w oparciu o technologię powstałą na Politechnice Krakowskiej. Prowadzącym spotkanie była INTECH PK sp. z o.o. - spółka celowa Politechniki Krakowskiej, powołana jako podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na uczelni.

W dniu 3 listopada 2015 r., na ul. Czapskich 4 w godzinach 18.00-21.00 odbyły się warsztaty rozpoczynające się od gry w Chłopską Szkołę Biznesu, będącej symulatorem rynku w XIX-wiecznym Andrychowie. W ramach warsztatu opracowano UX aplikację odpowiadającą potrzebom  XIX-wiecznych pańszczyźnianych chłopów. Efektem warsztatów jest poznanie sposobu myślenia o potrzebach odbiorców w oderwaniu od własnych stereotypów i przekonań.

Dodatkowo w dniu 4 listopada 2015 r., na ul. Czapskich 4 w godzinach 18.00-21.00 odbyły się warsztaty, w ramach których opracowana została przez uczestników mapa empatii. Mapa empatii pozwala nadać strukturę myśleniu o odczuciach odbiorcy, daje możliwość zaplanowania, co zobaczy, co poczuje, co usłyszy. Pozwala sprawdzić jakie negatywne emocje pojawią się w związku z innymi zmysłami, co w efekcie daje możliwość stworzenia lepszych produktów i usług. Prowadzącym warsztaty będzie PLEO skills.

W dniu 7 listopada 2015 r., o godzinie 10.30, w budynku Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (plac Na Stawach 1) odbyły się warsztaty na placu Na Stawach pn. „Nasz Plac Na Stawach”. Celem warsztatów były konsultacje społeczne w zakresie procesu rewitalizacji placu Na Stawach. Wykorzystując metodę Design Thinking uczestnicy spotkania otrzymali zadanie znalezienia nowych rozwiązań i pomysłów. Spotkanie dedykowane zostało szczególnie mieszkańcom i użytkownikom placu Na Stawach.    

 

  27 października 2015 r., o godz. 17.00 w ramach konkursu BIHAPI odbyło się spotkanie w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie. Organizatorzy spotkania, czyli Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie zaprosili uczestników do pracy na pomysłami aplikacji mobilnych z wykorzystaniem danych udostępnionych w ramach konkursu BIHAPI. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

 

•  13 października 2015 r. Wideokonferencja rozpoczynająca trzecią edycję konkursu BIHAPI (Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków). Koordynatorem inicjatywy jest Centrum Badawczo-Rozwojowe OrangeLab. BIHAPI Business Intelligence Hackathon API jest to  innowacyjny konkurs, który polega na praktycznym wykorzystaniu otwartych danych (Open Data). W tej edycji konkursu Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie przystąpiły do „otwierania” swoich zasobów informacyjnych na potrzeby konkursu. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o nowoczesnym podejściu do zarządzania administracją publiczną, o wyzwaniach jakie stoją przed programistami - uczestnikami konkursu.

 

19 października 2015 r. Konferencja COPMUTERWORLD MIASTO 2.0 - Smart City. Przedstawiciele Miasta Krakowa zaprezentowali interaktywne narzędzie MSIP Obserwatorium, wdrożone w Urzedzie Miasta Krakowa w 2014 r. Zproszeni goście, między innymi z innych polskich miast, przedstawili innowacyjne rozwiązania zrealizowane w takich obszarach jak: transport, e-społeczeństwo, energia i bezpieczeństwo, gospodarka komunalna. Aktualne informacje na temat znajdują się na stronie konferencji Miasto 2.0-Smart City.

 

8 października 2015 r. Debata „Polska smart – samorząd przyszłości. Jak nasze miasta zmienią się do 2020 roku?". Organizatorem wydarzenia w Krakowie był ośrodek THINKTANK we współpracy z Orange Polska oraz Urzędem Miasta Krakowa. Podczas wydarzenia podsumowano ostatnie 25 lat funkcjonowania samorządu, uczestnicy rozmawiali też na temat nowej puli środków unijnych dla Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego i Polski południowej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa brali udział w panelu "Samorząd a innowacyjność i inteligentny rozwój - bilans 25 lat". Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

 

23-24 września 2015 r. Konferencja Smart City Forum. Miasto Kraków przystąpiło w 2015 r. do Rady Programowej Smart City Forum. Smart City Forum jest wydarzeniem, które skupia wszystkie podmioty zainteresowane ideą inteligentnych miast. W ramach współpracy przedstawiciele Miasta Krakowa wzięli udział w I spotkaniu Rady Programowej w maju 2015r. Wynikiem współpracy była konferencja, organizowana w dniach 23-24 września 2015 r., której tematem wiodącym będzie dokonanie syntezy priorytetowych, bieżących zagadnień w agendach kadry zarządzającej firm działających na rynku oraz administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego. Przedstawiciele Krakowa wzięli udział w dwóch blokach tematycznych : Smart City – rewolucja czy ewolucja dotychczasowej strategii zarządzania miastem oraz Partycypacyjny model budowy inteligentnego miasta. Koferencja daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władzy krajowej regionalnej i lokalnej oraz reprezentacji sektorów biznesowych. Szczegółowy program konferencji i lista prelegentów dostępna jest na stronie organizatorów Smart City Forum.

 

28 maj 2015 r. Konferencja ,,Strategia SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym". W ramach projektu SMART_KOM, przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków wzięli udział w zorganizowanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. (KPT) konferencji podsumowującej cały projekt SMART_KOM. Obrady konferencji otworzył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, podkreślając, że Kraków jako miasto ludzi młodych, uczących się i przedsiębiorczych jest doskonałym miejscem na wypracowanie strategii inteligentnych miast. Projekt idealnie wpisał się w społeczny, naukowy i gospodarczy klimat Krakowa, w najbardziej aktualne, strategiczne plany rozwojowe miasta i w budowanie nowoczesnego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Ponadto podczas konferencji zaprezentowana została nowa, wspólna inicjatywa Krakowskiego Parku Technologicznego i Gminy Miejskiej Kraków: Krakow Living Lab.


• 23 marca 2015 r. Forum „The Brain Gain". Kraków wziął udział w Forum "The Brain Gain", zorganizowanym przez Poland Today. Spotkanie to było kolejnym z serii Spotlight city & regional forums i stanowiło miejsce dyskusji pomiędzy przedstawicielami biznesu i samorządu terytorialnego, dotyczącej przyszłości Krakowa i Małopolski. W szczególności wiodącym tematem forum był Projekt Kraków – Nowa Huta Przyszłości, zaprezentowany przez Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Rafała Kulczyckiego.

 

10 marca 2015 r. Kongres Innowacji Polskich. Przedstawiciele Miasta Krakowa wzięli udział w Kongresie Innowacji Polskich - projekcie prezentującym osiągnięcia o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym polskiej nauki oraz biznesu. Podczas sesji dedykowanej władzom miast, samorządom i specjalistom zajmującym się problematyką rozwoju przestrzeni miejskiej, przedstawione zostały innowacyjne technologie i rozwiązania wdrożone lub planowane do wdrożenia przez Miasto Kraków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIKA URBAŃSKA
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA