Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://krakow.pl pl-pl Thu, 24 Jan 2019 10:01:21 +0100 Czwartek, 24 stycznia http://krakow.pl/kalendarium/226882,100,komunikat,czwartek__24_stycznia.html http://krakow.pl/kalendarium/226882,100,komunikat,czwartek__24_stycznia.html Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 14:00 – otwarcie XI ogólnopolskiej konferencji pt. „System gospodarki odpadami. Jak pozyskać wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów?”, Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6 Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig 13:30 - otwarcie kolejnego mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ul. Babińskiego 29 Zastępca Prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk 11:30 – jubileusz 80-lecia urodzin i 50-lecia odnowienia pracy doktorskiej prof. Kazimierza Flagi, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze Politechniki Krakowskiej „Działownia”, ul. Warszawska 24            ]]> Wed, 23 Jan 2019 09:40:27 +0100